О Институту

O NAMA

Основни правци делатности Института за књижевност и уметност су књижевнотеоријска, књижевноисторијска, компаратистичка и поетичка истраживања. Систематски се прате и проучавају кретања и развитак стваралачке критичке мисли код нас и у свету из области историје и теорије књижевности, компаратистике, естетике и поетике.

У Институту се проучавају проблеми методологије и терминологије науке о књижевности; стварају се основе за припремање историје књижевности. Ради се на научним и критичким издањима писаца, изради библиографија и обради књижевне архивске грађе; објављују се зборници и монографије о књижевним покретима, школама и делима појединих аутора. Припремају се научни скупови; организовано се подстичу различити облици научног рада и стручног усавршавања научних радника, посебно научног подмлатка...

Области научног истраживања у Институту за књижевност и уметност које су биле подељене кроз пет пројеката се, почевши са 2020. годином, сада реализују у седам различитих научних одељења:

  • Периодика у историји српске књижевности и културе,
  • Одељење за историју српске књижевне критике и метакритике,
  • Српска књижевност и културна самосвест,
  • Упореднa истраживањa српске књижевности,
  • Поетика модерне и савремене српске књижевности,
  • Одељење за теорију књижевности и уметности.

У складу са Платформом за отворену науку прописане од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Институт за књижевност и уметност основао је дигитални институционални репозиторијум радова ДИРИКУМ, којим ће омогућити отворени приступ (Open Access) својим научним публикацијама. Репозиторијум ће обухватити све научне резултате претходног пројектног циклуса (2011-2019), као и све будуће радове и публикације које ће представљати резултат рада нових институтских одељења (2020-). Основни циљеви подизања институционалног репозиторијума јесу већа видљивост научних резултата, њихова доступност и транспарентност за даља истраживања, као и повећање цитираности научних истраживача. Научним резултатима сматрају се сви радови објављени у научном часопису или зборнику радова, саопштења са научних скупова, конференција, симпозијума, објављена у целини или делимично, научне монографије, докторске дисертације и др. Нивои отвореног приступа дефинисани су у самој Платформи од стране Министарства. Напредном претрагом у самом репозиторијуму истраживачи могу да пронађу радове према више различитих критеријума: години издања, одељењу, пројекту, аутору или врсти резултата. На сајту ће бити доступна статистика преузимања, као и експортовање различитих извештаја након што радови буду унесени

Сајт дигиталног репозиторијума Института за књижевност и уметност (ИКУМ), ДИРИКУМ, подржан је платформом EPrints 3, отвореним сотфвером развијеним од стране Универзитета у Саутхемптону.

Стари репозиторијум Института