Items where Author is "Živković, Miloš"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 14.

Рад у часопису

Živković, Miloš and Jovanović, Tijana (2022) Intervju: Svet se menja dobrim obrazovanjem i kulturom: razgovor sa Jasminkom Petrović. Detinjstvo: časopis o književnosti za decu, XLVIII (4). pp. 185-190. ISSN 0350-5286

Živković, Miloš and Jovanović, Tijana (2022) Problemi savremenog društva i aspekti socijalne angažovanosti u 100 lica stolica Jasminke Petrović. Detinjstvo: časopis o književnosti za decu, XLVIII (4). pp. 174-184. ISSN 0350-5286

Živković, Miloš (2020) Ratne traume u savremenim srpskim romanima Kuća sećanja i zaborava Filipa Davida, Zabluda svetog Sebastijana Vladimira Tabaševića i Pas i kontrabas Saše Ilića. Filološke studije, 18 (1). pp. 278-300. ISSN 1857-6060

Živković, Miloš (2018) Hagiografičnost u Srpskoj Aleksandridi i Varlaamu i Joasafu. Književna istorija, 50 (164). pp. 223-226. ISSN 0350-6428

Živković, Miloš (2018) Kako nastaje jedna književnost? Karakterizacija likova u Teodosijevom Žitiju svetog Save – mogući uticaj Žitija Varlaama i Joasafa. Filološke studije / Philological studies, 16 (2). pp. 148-162. ISSN 1857-6060

Živković, Miloš (2017) Zemaljski i nebeski Jerusalim u srpskoj Aleksandridi. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 54. pp. 197-212. ISSN 0584-9888

Поглавље у монографији или тематском зборнику

Živković, Miloš (2022) Hijerotopija kao izvor novih mogućnosti komparativnog istraživanja srednjovekovne kulture i književnosti. In: Pojmovnik uporedne književnosti. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 9-41. ISBN 978-86-7095-273-7

Živković, Miloš (2022) Jedan aspekt neomedievalizma u svetu Harija Potera: ‘Fantastične zveri i gde ih naći’ i tradicija srednjovekovnih bestijarijuma. In: Marginalni i marginalizovani žanrovi u književnosti : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 199-236. ISBN 978-86-7095-317-8

Živković, Miloš (2022) Mehanički elementi dizajna video-igre Fallout: New Vegas kao narativno sredstvo. In: Studije video-igara: nova interdisciplinarna naučna oblast, zbornik radova sa istoimene konferencije održane od 10. do 11. decembra 2021. godine u Novom Sadu. Akademija umetnosti, Novi Sad, pp. 253-264. ISBN 978-86-81666-31-9

Živković, Miloš (2021) Srednjovekovne minijature u časopisu Umetnički pregled. In: Umetnost za čitanje : časopis Umetnički pregled i njegov značaj : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost: Radio-televizija Srbije, Beograd, pp. 219-239. ISBN 978-86-7095-283-6

Živković, Miloš (2018) Možda spavamo: religiozna inspiracija i nacionalna istorija u Disovoj poeziji: religiozna inspiracija i nacionalna istorija u Disovoj poeziji. In: Književnost, teologija, filosofija : tematsko-problemski zbornik radova u spomen Milanu Raduloviću. Posebna izdanja (38). Institut za književnost i umetnost, Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog, Beograd, Foča, pp. 273-299. ISBN 978-86-7095-239-3

Živković, Miloš (2016) Aleksandrida. In: Svet srpske rukopisne knjige : (XII-XVII vek). Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 328-330. ISBN 978-86-7025-695-8

Živković, Miloš (2016) Aleksandrida i povest Metodija episkopa Patarskog. In: Svet srpske rukopisne knjige : (XII-XVII vek). Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti (137). Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 369-371. ISBN 978-86-7025-695-8

Živković, Miloš (2016) Sofijska ilustrovana Aleksandrida. In: Svet srpske rukopisne knjige : (XII-XVII vek). Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti (137). Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 330-333. ISBN 978-86-7025-695-8

This list was generated on Wed Feb 28 03:20:48 2024 CET.