Items where Author is "Ilić, Dejan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 15.

Рад у часопису

Ilić, Dejan (2022) Prikaz: Nacionalni i/ili marginalni epski pevači (Saša Knežević, Veliki pjevači postvukovske epohe iz Bosne i Hercegovine, Višegrad: Andrićev institut, 2021, 226 str). Folkloristika: časopis Udruženja folklorista Srbije, 7 (1). pp. 217-220. ISSN 2560-4414

Ilić, Dejan (2021) Prikaz: Običaji i pesme Srba u Turskoj (Ivan Stepanovič Jastrebov, Običaji i pesme Srba u Turskoj, u Prizrenu, Peći, Moravi i Debru. Prir. Valentina Pitulić i Boško Suvajdžić. Beograd, Novi Sad: Udruženje folklorista Srbije, Službeni glasnik, Matica srpska, 2020, 613 str.). Folkloristika: časopis Udruženja folklorista Srbije, 6 (1). pp. 185-191. ISSN 2560-4414

Savić, Ana and Ilić, Dejan (2020) Prikaz: Folklor o bilju i bilje u folkloru (Gora kalinova (biljni svet u tradicionalnoj kulturi Slovena). Ur. Zoja Karanović. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“; Viljnus: Institut litvanskog jezika, 2019, 416 str.). Folkloristika: časopis Udruženja folklorista Srbije, 5 (1). pp. 305-310. ISSN 2560-4414

Ilić, Dejan (2020) Prikaz: Struktura epske pesme (Danijela Petković, Junak i siže epske pesme. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2019, 581 str.). Folkloristika: časopis Udruženja folklorista Srbije, 5 (1). pp. 291-296. ISSN 2560-4414

Ilić, Dejan (2019) Prikaz: Danica Popović. Riznica spasenja. Kult relikvija i srpskih svetih u srednjovekovnoj Srbiji. Zograf: časopis za srednjovekovnu umetnost. pp. 235-237. ISSN 0350-1361

Ilić, Dejan (2019) Prikaz: Pesme „na međi“ u Bosanskoj vili. Folkloristika: časopis Udruženja folklorista Srbije, 4 (2). pp. 227-233. ISSN 2560-4414

Ilić, Dejan (2019) Prikaz: Srpska folklorna baština Kosova i Metohije. Folkloristika: časopis Udruženja folklorista Srbije, 4 (2). pp. 211-217. ISSN 2560-4414

Ilić, Dejan (2019) Proročanstva o padu carstva u srpskim i bugarskim epskim pesmama. Philological studies, 17 (1). pp. 124-146. ISSN 1857-6060

Ilić, Dejan (2019) Staranje o duši u legendama, legendarnim pričama i novozavetnim apokrifima. Zbornik Matice srpske za slavistiku (96). pp. 243-265. ISSN 0352-5007

Ilić, Dejan (2019) Čuda Svetog Save u predanjima, legendama i legendarnim pričama. Književna istorija, 51 (169). pp. 257-279. ISSN 0350-6428

Ilić, Dejan (2018) Imagološko čitanje Turske hronike Konstantina Mihailovića. Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima (13). pp. 145-159. ISSN 1820-5305

Поглавље у монографији или тематском зборнику

Ilić, Dejan (2022) Folklorni lik hercega Stefana. In: Savremena srpska folkloristika. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković; Topola: Kulturni centar Topola, pp. 13-29. ISBN 978-86-7301-189-9

Ilić, Dejan (2020) Epske pesme o padu Bosanskog kraljevstva i kosovska tradicija. In: Savremena srpska folkloristika : zbornik radova. Udruženje folklorista Srbije ; Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" ; Narodna biblioteka, Beograd ; Kruševac, pp. 243-268. ISBN 978-86-85845-35-2

Ilić, Dejan (2019) Ratnička taktika u hrišćanskoj i muslimanskoj epici o hajducima i uskocima. In: Savremena srpska folkloristika. Udruženje folklorista srbije: Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Beograd, pp. 65-83. ISBN 978-86-7301-130-1

Petrović, Sonja and Ilić, Dejan (2018) „O Božjoj kazni zbog grehova naših“: Priča o padu srpskog carstva u delu Konstantina Mihailovića. In: Savremena srpska folkloristika. Beograd: Udruženje folklorista Srbije; Prizren: Bogoslovija Svetog Kirila i Metodija; Novi Sad: Matica srpska, pp. 301-317. ISBN 978-86-82323-50-1

This list was generated on Wed Feb 28 04:20:44 2024 CET.