Items where Author is "Perišić, Igor"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 19.

Рад у часопису

Perišić, Igor (2022) Homi Baba: od postkolonijalnih teorija ka transkulturnim politikama. Lipar : list za književnost, umetnost i kulturu, 22 (78). pp. 139-149. ISSN 1450-8338

Perišić, Igor (2022) Srpski naučni Šerlok Holms (naučna kritika studije: Zoran Milutinović, Fantom u biblioteci: Postoji li srpski nacionalistički diskurs o Ivi Andriću?). Sveske Zadužbine Ive Andrića, 41 (39). pp. 231-236. ISSN 0352-0862

Perišić, Igor (2020) Značaj studije Negativan junak kao književnonaučnog otkrića: Nikola Milošević i Karl Poper. Književna istorija, 52 (171). pp. 21-34. ISSN 0350-6428

Perišić, Igor (2019) Smehovni katalozi i diskurzivna transkorektnost u prozi Save Damjanova. Književna istorija, 51 (168). pp. 27-43. ISSN 0350-6428

Perišić, Igor (2018) Ironija i autoironija u književnokritičkim spisima Borislava Mihajlovića Mihiza. Književna istorija, 50 (164). pp. 149-160. ISSN 2738-151X

Поглавље у монографији или тематском зборнику

Perišić, Igor (2022) Evropski prostor patnje: Beli hotel D. M. Tomasa i Ostaci sveta Igora Marojevića. In: Philologia Serbica: Kategorija prostora i prostorni odnosi u srpskom jeziku, književnosti i kulturi. Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, pp. 162-178. ISBN 978-99955-58-79-6

Perišić, Igor (2022) Pogovor: Radost teorije. In: Nedeljka Bjelanović / Narativni sentimenti: pojmovno odijevanje prozne emotivnosti. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 225-238. ISBN 978-86-7095-296-6

Perišić, Igor (2022) Slobodan Jovanović kao liberalno-konzervativni kritičar totalitarnih ideologija i praksi. In: neMIRNA književnost, kultura, ideologija: zbornika radova posvećen Vesni Matović. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 541-552. ISBN 978-86-7095-303-1

Perišić, Igor (2021) Književni kritičar Slobodan Jovanović kao pisac istorije srpske kulture. In: Srpski jezik i književnost danas - teorijsko-metodološki aspekti proučavanja, recepcije i prevođenja / 50. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 16 - 20. IX 2020. Međunarodni slavistički centar, Beograd, pp. 257-266. ISBN 978-86-6153-675-5

Perišić, Igor (2021) O rađanju i usponu nacionalsocijalizma u političkoj publicistici Stanislava Vinavera. In: Avangarda i komentari : međunarodni naučni zbornik radova u čast prof. Gojka Tešića. Posebna izdanja (43). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 873-884. ISBN 978-86-7095-285-0

Perišić, Igor (2020) Grobnica za Borisa Davidoviča Danila Kiša kao enciklopedija ideologija smrti. In: Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Leksikografsko-enciklopedijska paradigma u srpskoj prozi. Savina Srpska arhiepiskopija (1219–2019) – osam vekova razvoja srpske pismenosti i duhovnosti. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu ; Međunarodni slavistički centar, Beograd, pp. 211-220. ISBN 978-86-6153-643-4

Perišić, Igor (2020) Ima li čoveka posle subalternog čovela? Roman Upotreba čoveka Aleksandra Tišme. In: Doomsday. Smrt : zbornik radova. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, pp. 69-86. ISBN 978-86-80796-67-3

Perišić, Igor (2020) Izazovi transponovanja komičkih postupaka iz književne u filmsku naraciju: Orlovi rano lete Branka Ćopića i Soje Jovanović. In: Film i književnost. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 151-163. ISBN 978-86-7095-272-0

Perišić, Igor (2020) Trojica Vladimira (Arsenijević, Kecmanović, Tabašević): Transpostmodernistička, postkolonijalna i postsocijalistička emancipacija srpskog romana. In: Makedonskiot i srpskiot roman na preminot vo noviot milenium (sporedbeni aspekti): zbornik na trudovi od meѓunarodnata rabotilnica održana na Institutot za kniževnost i umetnost vo Belgrad (23–24. 10. 2019 godina). Institut za makedonska literatura, Skopje, pp. 109-132. ISBN 978-608-4744-24-5

Perišić, Igor (2018) Od Aleksandra do Aleksandre. In: Sprska književnost danas : (zbornik radova sa okruglih stolova 2014-2017). Srpska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, pp. 221-235. ISBN 978-86-81125-96-0

Perišić, Igor (2017) Nacrt za tipologiju tranzicijskih puteva savremene srpske proze. In: Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Srednja Europa, Zagreb, pp. 113-123. ISBN 978-953-7963-62-0

Perišić, Igor (2017) Sunce u čaši: Snežni čovek Davida Albaharija. In: Il SoleLuna presso gli slavi meridionali. Edizioni dell’Orso, Alessandria, pp. 369-378. ISBN 978-88-6274-768-4

Conference or Workshop Item

Perišić, Igor (2022) Mreža od paučine: Slobodan Jovanović o Marselu Prustu. In: Knjiga sažetaka / Naučni skup Marsel Prust (1922–2022): prisustva: recepcija, prevodi, tumačenja, 15. i 16. decembar 2022, Beograd.

Монографска публикација

Perišić, Igor (2020) Srpski (o)kvir: prilozi za čitanje srpske književnosti u svetlu kvir teorije. Institut za književnost i umetnost, Beograd. ISBN 978-86-7095-265-2

This list was generated on Wed Feb 28 03:20:47 2024 CET.