Претрага ДИРИКУМ ауторa

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 36.

Рад у часопису

Pantović, Katarina (2022) Prikaz: Višedecenijsko esejističko pregnuće Miodraga Pavlovića (Đorđe Despić, Tumač i pesma: esejistika Miodraga Pavlovića, Akademska knjiga, Novi Sad, 2021). Književna istorija, 54 (177). pp. 423-427. ISSN 0350-6428

Pantović, Katarina (2022) Prikaz: Višedecenijsko esejističko pregnuće Miodraga Pavlovića (Đorđe Despić. Tumač i pesma: esejistika Miodraga Pavlovića. Novi Sad: Akademska knjiga, 2021, 396 str.). Književna istorija, 54 (177). pp. 423-477. ISSN 0350-6428

Pantović, Katarina (2022) Višedecenijsko esejističko pregnuće Miodraga Pavlovića (Đorđe Despić, Tumač i pesma: esejistika Miodraga Pavlovića, Akademska knjiga, Novi Sad, 2021). Književna istorija, 54 (177). pp. 423-427. ISSN 0350-6428

Medan, Maja and Pantović, Katarina (2022) Žanrovska hibridnost u delu Judite Šalgo. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 47 (2). pp. 77-90. ISSN 0374-0730

Pantović, Katarina (2021) Izazov prevođenja Franca Kafke (ogled o dva prevoda pripovetke Preobražaj). Filološki pregled, XLVIII (1). pp. 153-169. ISSN 0015-1807

Pantović, Katarina (2020) Imagološki aspekti romana Ruminacije o predstojećoj katastrofi Filipa Grbića. Letopis Matice srpske, 506 (4). pp. 522-538. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2020) Kafkina mikroproza kao pesma u prozi. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, LXVIII (1). pp. 155-168.

Pantović, Katarina (2020) Prikaz: Nova čitanja pesničkog opusa Vojislava Ilića (Vojislav Ilić i rađanje moderne srpske poezije, zbornik radova, ur. Predrag Petrović, Nedeljka Bjelanović, Institut za književnost i umetnost – Dučićeve večeri poezije, Beograd – Trebinje, 2020). Letopis Matice srpske, 506 (6). pp. 971-978. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2020) Prikaz: Sibe Miličić na raskršću Mediterana i Balkana (Međunarodni interdisciplinarni zbornik radova Josip Sibe Miličić: vreme, prostor, sudbine, Beograd: Institut za književnost i umetnost, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“; Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2018). Književna istorija, 52 (172). ISSN 0350-6428

Pantović, Katarina (2020) Unutrašnje i spoljnje izgnanstvo u romanu Uhvati zeca Lane Bastašić. Nasleđe: časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, XVII (47). pp. 273-286. ISSN 1820-1768

Pantović, Katarina (2019) Obnova lirskog romana i individualni narativi: osvrt na NIN-ovu nagradu 2018. godine. Letopis Matice srpske, 503 (6). pp. 719-817. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2019) Prikaz: Priča o prelešćenoj generaciji (Filip Grbić: Prelest, Vulkan izdavaštvo, 2018). Letopis Matice srpske, 503 (1-2). pp. 154-160. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2019) Prikaz: U ovom telu u kojem kao da ne učestvujem: roman o propuštenim prilikama (Saša Savanović: Deseti život, Kontrast, 2018). Letopis matice srpske, 503 (4). pp. 513-518. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2019) Reprezentacija muškog i ženskog u Kafkinoj pripoveci Preobražaj. Filolog: časopis za jezik, književnost i kulturu, X (19). pp. 457-478. ISSN 1986-5864

Pantović, Katarina (2018) Iskustvo stranosti i hibridne strategije u pripoveci Apatrid Danila Kiša. Koraci: časopis za književnost, umetnost i kuluru, LII (1-3). pp. 132-144. ISSN 0454-3556

Pantović, Katarina (2018) Konstrukcije maskuliniteta u Kafkinoj pripoveci Presuda. Letopis Matice srpske, 502 (6). pp. 823-839. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2018) Prikaz: Biti dekadent u Srbiji, biti dekadent u 21. veku (Filip Grbić: Ruminacije o predstojećoj katastrofi, Plato, Beograd, 2017). Letopis Matice srpske, 501 (5). pp. 713-719. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2018) Zbirka u zbirci (Dejan Ilić: Dolina Plistos, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“, Kraljevo, 2017). Letopis Matice srpske, 501 (1-2). pp. 162-167. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2017) Prikaz: Drugo viđenje vlastitog pesništva (Milovan Marčetić: Vrata od romora, izabrane pesme, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“, Kraljevo, 2016). Letopis Matice srpske, 500 (3). pp. 332-336. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2017) Prikaz: Reči će nas sjediniti (Nikola Vujčić: Skrivenosti, Kulturni centar Novog Sada, 2017). Letopis Matice srpske, 500 (6). pp. 886-891. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2017) Psihološki i naratološki aspekta motiva suvišne žene u romanima ‘Seoska učiteljica’ Svetolika Rankovića i ‘Nečista krv’ Borisava Stankovića. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 7 (7). pp. 255-273. ISSN 2217-8546

Pantović, Katarina (2017) Tinejdžerski san i pevanje naglas (Dragan Bošković, The Clash, Kulturni centar Novog Sada, 2016). Letopis Matice srpske, 499 (6). pp. 879-884. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2017) Ugrizi život, ispljuni priču (Radmila Lazić: Ugrizi život, Laguna, Beograd, 2017). Letopis Matice srpske, 500 (5). pp. 682-688. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2017) Žensko telo kao fetiš u fotografiji Helmuta Njutna. Zbornik radova Akademije umetnosti Novi Sad (5). ISSN 2334-8666

Pantović, Katarina (2016) Prikaz: Novi život žanr-scena (Dejan Aleksić: U dobar čas, Imam ideju, Kraljevo, 2016). Letopis Matice srpske, 499 (5). pp. 699-703. ISSN 0025-5939

Поглавље у монографији или тематском зборнику

Pantović, Katarina (2023) Tužno muško i Mizera. Rodno čitanje Lirike Itake. In: Mit, tradicija i simbol u poeziji Miloša Crnjanskog : zbornik radova. Beograd: Institut za književnost i umetnost, pp. 285-305. ISBN 978-86-7095-305-5

Pantović, Katarina (2023) Tužno muško i Mizera: rodno čitanje Lirike Itake. In: Mit, tradicija i simbol u poeziji Miloša Crnjanskog – zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Dučićeve večeri poezije, Beograd ‒ Trebinje, pp. 285-306. ISBN 978-86-7095-305-5

Pantović, Katarina (2022) Poetske specifičnosti zbirke Škola trajanja Tomislava Marinkovića. In: Poezija Tomislava Marinkovića – zbornik radova. Desankini majski razgovori, Zadužbina „Desanka Maksimović“, Narodna biblioteka Srbije, Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 147-162. ISBN 978-86-82377-73-3

Pantović, Katarina (2022) Pogovor: O romanu “Tereza” Katarine Marinčič. In: Katarina Marinčič: Tereza. Arhipelag, Beograd, pp. 261-265. ISBN 978-86-523-0390-8

Pantović, Katarina (2022) Pogovor: “Imati umor i imati ostrvo”. In: Saša Jelenković, Bez tereta/Radio Itaka. Kulturni Centar Novog Sada, I-VI. ISBN 978-86-7931-974-6

Pantović, Katarina (2021) (Auto)poetički nazori u knjizi eseja Skriveni posao Miroslava Maksimovića. In: Poezija i poetika Miroslava Maksimovića. Beograd: Institut za književnost i umetnost, pp. 359-376. ISBN 978-86-7095-280-5

Pantović, Katarina (2021) Neoromantičarsko iskustvo u poeziji Vojislava Karanovića. In: Poezija Vojislava Karanovića – zbornik radova. Desankini majski razgovori, Zadužbina „Desanka Maksimović“, Narodna biblioteka Srbije, Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 269-289. ISBN 978-86-82377-71-9

Pantović, Katarina (2021) „Verovatno Jevrejin“ – pitanje jevrejstva Franca Kafke. In: Srpski jezik, književnost, umetnost : zbornik radova sa XV međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (30-31. X 2020). Knj. 2/1, Jevreji. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, pp. 157-168. ISBN 978-86-80796-88-8

Pantović, Katarina (2019) Dezesent kao kritičar književnog kanona i dekadentni subjekt u romanu Nasuprot Žoris-Karla Uismansa. In: X naučni skup mladih filologa Srbije, Savremena proučavanja jezika i književnosti. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, pp. 209-219. ISBN 978-86-80796-35-2

Pantović, Katarina (2019) Pisati sebi iz smrti. In: Izabrane pesme Saše Jelenkovića. Beograd: Arhipelag. ISBN 978-86-523-0307-6

Монографска публикација

Pantović, Katarina (2023) Aktuelna čitanja Kafkinog dela. Beograd : Službeni glasnik. ISBN 978-86-519-2971-0

This list was generated on Wed Feb 28 02:20:48 2024 CET.