Items where Department is "Одељење за теорију књижевности и уметности / Department for Theory of Literature and the Arts"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Одељења (668)
    • Одељење за теорију књижевности и уметности / Department for Theory of Literature and the Arts (48)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | G | M | T
Number of items at this level: 48.

A

Andonovska, Biljana (2021) Avangardno jugoslovenstvo predratne omladine. In: Modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu. Posebna izdanja (44). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 11-26. ISBN 978-86-7095-287-4

Andonovska, Biljana (2023) Barbarologie: o književnom, autobiografskom i političkom u delu Barbare Kasen. In: Neprevodljivosti: Barbara Kasen. Beograd: Institut za književnost i umetnost, pp. 229-263. ISBN 978-86-7095-323-9

Andonovska, Biljana (2019) Budućnost (bez) "Budućnosti": prvi komunistički književni časopis za decu u Kraljevini SHS. In: Časopisi za decu: jugoslovensko nasleđe : (1918-1991) : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 17-48. ISBN 978-86-7095-250-8

Andonovska, Biljana (2022) Mladobosanka: prevodilački i kritički rad Zdenke Marjanović u kontekstu mladobosanske književne avangarde. Književna istorija, 54 (176). pp. 131-158. ISSN 0350-6428

Andonovska, Biljana (2021) Od nemila do nedraga: o predratnoj književnoj avangardi i posleratnoj jugoslovenskoj omladini. In: Prvi svetski rat i slovenske književnosti : zbornik radova. Posebna izdanja (42). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 75-86. ISBN 978-86-7095-279-9

Andonovska, Biljana (2022) Strano telo parateksta: o jednom Ujevićevom autografu. In: Modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 11-26. ISBN 978-86-7095-294-2

Andonovska, Biljana (2020) „To su moje lične stvari“: češka (auto)biografija Gavrila Principa u kontekstu srodnih izvora. Književna istorija, 52 (170). pp. 209-232. ISSN 0350-6428

Andonovska, Biljana and Barać, Stanislava (2021) Prvi svetski rat, slovenske književnosti i njihovo proučavanje. In: Prvi svetski rat i slovenske književnosti : zbornik radova. Posebna izdanja (42). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 17-32. ISBN 978-86-7095-279-9

Andonovska, Biljana and Jevremović, Petar (2019) „I taj dobri momak je pisao“: češka (auto)biografija Gavrila Principa. Književna istorija, 51 (169). pp. 225-254. ISSN 0350-6428

Andonovska, Biljana and Jović, Bojan and Aleksić, Branko (2022) Knjiga sažetaka : Naučni skup Marsel Prust (1922–2022): prisustva recepcija, prevodi, tumačenja (2022 ; Beograd). In: Naučni skup Marsel Prust (1922–2022): prisustva recepcija, prevodi, tumačenja (2022 ; Beograd), 15. i 16. decembar, Beograd.

Andonovska, Biljana and Teodorski, Marko (2021) Psihoanaliza u srpskoj književnoj kritici i kulturi: prolegomena. Književna istorija, 53 (175). pp. 79-100. ISSN 0350-6428

Andonovska, Biljana and Tropin, Tijana (2022) Društvena utopija kao dečji raj: Šetnja kroz budućnost (1924/25) i njen književni i društveni kontekst. In: Marginalni i marginalizovani žanrovi u književnosti : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 151-168. ISBN 978-86-7095-317-8

B

Bukumira, Jovan (2022) Heretical essays of Miroslav Krleža. Odradek, 8 (2). ISSN 2465-1060

Bukumira, Jovan (2022) Od teksta do dela: nadrealistički esej. Književna istorija, 54 (178). pp. 165-181. ISSN 0350-6428

Bukumira, Jovan (2021) Prikaz: Novi život alegorije (O knjizi Fredrika Džejmsona Alegorija i ideologija (prevod Petra Požgaj), Mizantrop, Zagreb, 2021). Kritika: časopis Za Filozofiju I Teoriju društva, 3 (1). pp. 177-181. ISSN 2683-5959

G

Grujić, Marija (2020) Koncept neopisanog iz prošlosti: „Strah i njegov sluga“ Mirjane Novaković i „Kaja, Beograd i dobri Amerikanac“ Mirjane Đurđević. In: Makedonskiot i srpskiot roman na preminot vo noviot milenium (sporedbeni aspekti) : zbornik na trudovi od meѓunarodnata rabotilnica održana na Institutot za kniževnost i umetnost vo Belgrad (23-24.10.2019 godina) = Makedonski i srpski roman na prelazu u n. Institut za makedonska literatura, Skopje, pp. 195-214. ISBN 978-608-4744-24-5

Grujić, Marija (2022) Motivi svetkovina i okupljanja u prozi Borisava Stankovića. In: NeMIRNA književnost, kultura, ideologija : zbornik radova posvećen Vesni Matović. Beograd: Institut za književnost i umetnost, pp. 325-343. ISBN 978-86-7095-303-1

Grujić, Marija (2022) Multikulturalna dispozicija dela Borisava Stankovića i savremene perspektive. In: Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Beograd : Međunarodni slavistički centar – Filološki fakultet, pp. 243-254. ISBN 978-86-6153-690-8

Grujić, Marija (2020) Nedopuštena intimnost i borba samoostvarenja: Talentovani gospodin Ripli i Kerol. In: Film i književnost : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 299-325. ISBN 978-86-7095-272-0

Grujić, Marija (2022) O duhovnom i fizičkom trajanju i nestanku u proznom delu Borisava Stankovića. Nasleđe, XIX (52). pp. 69-82. ISSN 1820-1768

Grujić, Marija (2021) Odsustvo proživljenog gubitka: Gazda Mladen Borisava Stankovića. In: Avangarda i komentari: Međunarodni naučni zbornik radova u čast prof. Gojka Tešića. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 605-615. ISBN 978-86-7095-285-0

Grujić, Marija (2023) Paraliterarni svetovi popularne muzike u Srbiji. In: Srpski jezik, književnost, umetnost : zbornik radova sa XVII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (28‒29. X 2022). Knj. 2, Srbija: sve što ste oduvek želeli da kažete o Srbiji, a niste smeli. Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet, pp. 203-217. ISBN 978-86-80596-51-8

Grujić, Marija (2021) Prikaz: Budućnost koja se čita iz prošlosti (Vesna Perić, Trauma i postjugoslovenski film: Narativne strategije, Beograd: Filmski centar Srbije, 2019). Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti (39). pp. 181-189. ISSN 1450-5681

Grujić, Marija (2022) Prostori puta i obitavališta u pripovetkama Borisava Stankovića. Philologia Serbica, 2 (2). pp. 201-220.

Grujić, Marija (2022) Razumeti Boru Stankovića: Proza intimnih realnosti. Beograd: Institut za književnost i umetnost. ISBN 978-86-7095-302-4

Grujić, Marija (2022) Roman o Londonu: Grad kao paradigma konflikta između individue i populizma. In: Roman i Grad: 50 godina Romana o Londonu, 100 godina Uliksa (zbornik radova sa XVI međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, Kragujevac 2021). Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, pp. 436-472. ISBN ISBN 978-86-80596-11-2

Grujić, Marija (2021) Zašto feministički čitati prozu: O pristupu srpskoj književnosti iz ugla feminističkih teorija. Književna istorija, 53 (175). pp. 57-78. ISSN 0350-6428

M

Malešević, Novak (2023) Barbara Cassin The Quality of Babylon. In: Neprevodljivosti Barbara Kasen: zbornik radova. Beograd : Institut za književnost i umetnost, pp. 169-188. ISBN 978-86-7095-323-9

Malešević, Novak (2021) The Grand Inquisitor: The Paths of Freedom. Folia Linguistica et Litteraria, 38. pp. 103-121. ISSN 2337-0955 (Online); 1800-8542 (Print)

Malešević, Novak (2021) Jezik i istina umjetničkog djela (od strukturalističke lingvistike do hermeneutičke fenomenologije). In: Avangarda i komentari : Medjunarodni naučni zbornik radova u čast prof. dr Gojka Tešića. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 195-213. ISBN 978-86-7095-285-0

Malešević, Novak (2021) Teorija dekonstrukcije i afirmacija nihilizma u romanu "Zli dusi" F. M. Dostojevskog. Institut za književnost i umetnost, Beograd. ISBN 978-86-7095-281-2

Malešević, Novak (2021) U potrazi za izgubljenim rajem – Stojanovićevo čitanje Dostojevskog (Dragan Stojanović, Rajski um Dostojevskog, Beograd: Filološki fakultet, Čigoja štampa, 2003). Folia Linguistica et Litteraria, 38. pp. 237-242. ISSN 2337-0955 (Online); 1800-8542 (Print)

Malešević, Novak (2023) Uvodna riječ (Predgovor zborniku radova Neprevodljivosti Barbara Kasen). In: Neprevodljivosti Barbara Kasen: zbornik radova. Beograd : Institut za književnost i umetnost, pp. 7-11. ISBN 978-86-7095-323-9

Malešević, Novak (2023) Znak/oznaka/označeno. In: Leksikon biblijske hermeneutike. Beograd : Službeni glasnik : Filon, pp. 237-240. ISBN 978-86-519-2907-9

Mančić, Aleksandra (2021) Manuscrit у преводу на rękopis. In: Film i književnost : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 69-85. ISBN 978-86-7095-272-0

Mančić, Aleksandra (2020) Mistika i opresija. Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-2625-2

Mančić, Aleksandra (2021) Preklopljena čitanja. In: Philosophоs – Philotheos – Philoponоs: Studije I ogledi kao χαριστήρια u čast profesora Bogoljuba Šijakovića povodom njegovih 65 godina: Philosophоs – Philotheos – Philoponоs: Studies and Essays as Charisteria in Honor of Professor Bogoljub Šijaković on t. Gnomon : Matica srpska, Beograd : Podgorica, pp. 779-794. ISBN 978-86-82050-01-8

Mančić, Aleksandra (2022) Prikaz: Teorija i interpretacija (Teorija i interpretacija Zbornik radova u čast Aleksandra Ilića. Urednik Miodrag Loma). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. ISSN 0543-1220

Mančić, Aleksandra (2020) Prikaz: Zavijutak (povodom romana „Hodočašće u Sodomu“ Jovice Aćina). Letopis Matice srpske. ISSN 0025-5939

Mančić, Aleksandra (2020) Simonina svetiljka. In: Simona Vejl. Bog u potrazi za čovekom. Duhovna autobiografija. Službeni glasnik, Beograd, pp. 281-296. ISBN 978-86-519-2481-4

Mančić, Aleksandra (2021) Vulkani sa Balkana. In: Ko bi mogao biti Jovica Aćin. Biblioteka grada Beograda, Beograd, pp. 72-91. ISBN 978-86-7191-345-4

Mančić, Aleksandra (2021) Španski avangardni časopisi. In: Avangarda I komentari: Međunarodni zbornik naučnih radoba u čast prof. dr Gojka Tešića. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 217-234. ISBN 978-86-7095-285-0

T

Teodorski, Marko (2022) Achilles against Time: Of the Iliad, Social Networks and Gym. Antropologija : časopis Centra za etnološka i antropološka istraživanja (CEAI) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 22 (1). pp. 35-49. ISSN 1452-7243

Teodorski, Marko (2021) Konceptualne postavke paleopsihologije Vojina Matića u kontekstu srpske etnologije. Etnoantropološki problemi, 16 (2). pp. 353-374. ISSN 0353-1589

Teodorski, Marko (2021) Nineteenth-Century Mirrors: Textuality and Transcendence. Institute for Literature and Art, Belgrade. ISBN 978-86-7095-278-2

Teodorski, Marko (2021) Povratak potisnutog i (paleo)balkanologija. Vojin Matić, Vladimir Dvorniković i Dragoslav Srejović. Etnoantropološki problemi, 16 (3). pp. 867-895. ISSN 0353-1589

Teodorski, Marko (2020) Voyeurism, the Temporal Reader and the Absent Viewer. In: Film i književnost : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 281-297. ISBN 978-86-7095-272-0

Teodorski, Marko and Mančić, Aleksandra (2021) Transkulturne perspektive. Književna istorija, 53 (173). pp. 145-154. ISSN 0350-6428

This list was generated on Sun May 26 10:20:18 2024 CEST.