Items where Author is "Delić, Lidija"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Рад у часопису

Delić, Lidija (2022) Modelativni potencijal junaka: slučaj vojvode Momčila. Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku (174/5). pp. 37-50. ISSN 0023-5164

Delić, Lidija (2022) Prikaz: O najmlađim književnim junacima (Dragana Vukićević. Bebe u posteljici književnosti. Kragujevac: FILUM, 2021, 164 str.). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. ISSN 0543-1220

Delić, Lidija (2022) "St. George’s Day Lamb" Victim and Empathy. Narodna umjetnost, 59 (1). pp. 39-53. ISSN 0547-2504

Delić, Lidija (2021) Kognitivni kiborzi iliti – je li pismenost štetna. Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima, 16 (3). pp. 71-84. ISSN 1820-5305

Delić, Lidija (2021) Lica smrti : konceptualizacija groba i smrti u klasičnom folkloru i folkloru NOB–a. Književna istorija, 53 (174). pp. 187-206. ISSN 0350-6428

Delić, Lidija (2021) Metamorfoze čoveka u životinju. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik (69). pp. 51-66. ISSN 0543-1220

Delić, Lidija (2021) „Od kamena nikom ni kamena“. Konceptualizacija kamena u epskom modelu sveta. Nasleđe : časopis za književnost, umetnost i kulturu, 18 (50). pp. 163-180. ISSN 1820-1768

Delić, Lidija (2021) Osmišljavanje smrti i strah od smrti iliti COVID, smrt i baba. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 58. pp. 7-18. ISSN 1848-865X

Delić, Lidija (2021) Prikaz: Jelenka Pandurević. Folklorni erotikon. Erotika i poetika srpskih narodnih pesama. Višegrad: Andrićev institut, 2020, 163 str. Narodna umjetnost : godišnjak Instituta za narodnu umjetnost u Zagrebu, 58 (1). ISSN 0547-2504

Delić, Lidija (2021) Prikaz: Životinje kroz prizmu kulture: o ljudskoj naravi i ljudskim emocijama (Antonija Zaradija Kiš, Marinka Šimić. Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku. Studija – transliteracija – faksimil. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Staroslavenski institut, 2020). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 69 (3). pp. 846-848. ISSN 0543-1220

Delić, Lidija (2020) Prikaz: Dinamika tradicije: skazano, spisano, napisano (Snežana Samardžija, Reči u vremenu. Usmeno stvaralaštvo i epohe srpske književnosti, Beograd: SKZ, 2018). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 68 (2). pp. 695-702. ISSN 0543-1220

Delić, Lidija (2020) Prikaz: Pričanja, pisanja i pevanja priče. (Ljiljana Pešikan Ljuštanović. Pišem ti priču. Refleksi usmene književnosti i tradicionalne kulture u pisanoj književnosti i savremenoj kulturi Srba. Novi Sad: Akademska knjiga, 2020). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 68 (3). pp. 1032-1037. ISSN 0543-1220

Delić, Lidija and Mitrović, Danijela (2020) Čudo na prodaju. Fenomen čuda u novim medijima. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 68 (3). ISSN 0543-1220

Delić, Lidija (2017) Dijahronija epskog modela: „udar hajduka na svatove“. Filološki studii, 15. pp. 124-141. ISSN 1857-6060

Delić, Lidija (2017) Gorom jezdi budimska bešlaga: modifikacija epskog pevanja o nevernoj ljubi. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (3). pp. 809-823. ISSN 0543-1220

Delić, Lidija (2017) Junačka epika kao living human treasure: mogućnosti i ograničenja. Liceum : časopis za studije književnosti i kulture, 23 (18). pp. 47-58. ISSN 1451-1444

Delić, Lidija (2017) Prikaz: Smiljana Đorđević Belić, Postfolklorna epska hronika. Žanr na granici i granice žanra, Čigoja Štampa, Beograd 2016, 262 str. Narodna umjetnost, 54 (2). pp. 238-241. ISSN 0547-2504

Delić, Lidija and Marjanić, Suzana (2017) Žena u mreži: imperativ i/ili sloboda rađanja u suvremenom i folklornom kontekstu. Treća: časopis Centra za ženske studije Zagreb, 19. pp. 73-91. ISSN 1331-7237

Поглавље у монографији или тематском зборнику

Delić, Lidija (2023) Sympathy for the Devil. Prilog tipologiji – romani Mirjane Novaković i Dobrila Nenadića. In: Zlobnici, zlikovci, čudovišta, psihopate. Književno-lingvističko-kulturološka humano(po)etika: dobar, loš, zao. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, Andrićgrad: Andrićev institut, pp. 13-25. ISBN 978-86-80596-28-0

Delić, Lidija (2022) Magija znanja i čitanja – spektar folklorističkih istraživanja Ljiljane Pešikan-Ljuštanović. In: Ljiljana Pešikan-Ljuštanović – strast čitanja. Zbornik radova. Matica srpska, Novi Sad, pp. 15-32. ISBN 978-86-80061-78-8

Delić, Lidija (2022) Oči soklolove: spektar usmene formule. In: Knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio. Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatka sveučilišna naklada, Zagreb, pp. 435-458. ISBN 978-953-8089-84-8

Delić, Lidija (2022) „Znala je da grebe, znala je da gladi“. Slučaj Mace Aksentijević, iliti paradigma čulnosti. In: Mačkozbornik. Od Bastet do Catwoman. Naklada Jesenski i Turk – Kulturno informativni centar, Zagreb, pp. 169-182. ISBN 978-9532-22963-9

Delić, Lidija (2021) Krila sokolova: spektar formule u usmenoj lirici. In: Kule i gradovi. Udruženje folklorista Srbije, Beograd, pp. 641-670. ISBN 978-86-82208-00-6

Delić, Lidija and Mitrović, Danijela (2021) Miracle on sale. The miracle phenomenon in new media. In: Disentchantment, Re-enchantment and Folklore Genres. Institute for Literature and Art, Belgrade, pp. 140-162. ISBN 978-86-7095-286-7

Delić, Lidija (2021) Morfologija narativa o fatalnim ženama: Andrić, Stanković, Matijević. In: Ljubav radi ljubavi: romantični ljubavni kod u južnoslavenskim književnostima : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa u Beču 5-6. srpnja 2018. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, pp. 195-214. ISBN 978-953-175-864-2

Delić, Lidija (2021) Ravna, prokleta, vlaška. Konceptualizacija Indije u usmenoj poeziji. In: Indija i srpska književnost. Zadužbina Dositeja Obradovića, Beograd, pp. 37-49. ISBN 978-86-87583-36-8

Delić, Lidija (2020) Glad – po folkloru, novim medijima, Kevinu Karteru i Sebastijanu Salgadu. In: Doomsday. Glad. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, pp. 11-33. ISBN 978-86-80796-69-7

Delić, Lidija (2020) Jagnje đurđevsko. Prigušena fantastika žrtve. In: Savremena srpska folkloristika 8. Slovenski folklor i književna fantastika: zbornik radova. Udruženje folklorista Srbije ; Komisija za folkloristiku Međunarodnog komiteta slavista ; Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ ; Centar za kulturu „Vuk Karadžić“, Beograd, pp. 9-25. ISBN 978-86-7301-149-3

Delić, Lidija (2020) Tajne pronađenog rukopisa. Detektivske strasti Marije Kleut. In: Marija Kleut – sagledavanje konteksta : zbornik radova. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, pp. 54-62. ISBN 978-86-80061-68-9

Delić, Lidija (2020) Turkinjica: žena u mreži epske poetike i stereotipa o drugom. In: Savremena srpska folkloristika : zbornik radova. Udruženje folklorista Srbije ; Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" ; Narodna biblioteka, Beograd ; Kruševac, pp. 361-378. ISBN 978-86-85845-35-2

Delić, Lidija (2018) Ima li osnova da se za Andrićevo pripovedanje veže termin formulativnost? In: Delo Ive Andrića. Matica srpska, Beograd, pp. 259-269. ISBN 978-86-7025-773-3

Delić, Lidija (2018) Usmena predanja: now you see! In: Od narativa do narativnosti : [pola veka naratologije : tematski zbornik radova]. Filozofski fakultet Univerziteta, Niš, pp. 141-150. ISBN 978-86-7379-470-9

Delić, Lidija (2017) "Dok je sunca i dok je mjeseca": sunce i mesec kao sredstva konceptualizacije u usmenoj epici. In: Il SoleLuna presso gli slavi meridionali. Edizioni dell’Orso, Alessandria, pp. 85-101. ISBN 978-88-6274-767-7

Монографска публикација

Delić, Lidija and Samardžija, Snežana (2021) Kule i gradovi: zbornik radova. Beograd : Udruženje folklorista Srbije : Balkanološki institut SANU. ISBN 978-86-82208-00-6

This list was generated on Wed Feb 28 04:20:35 2024 CET.