Items where Institutional Center is "Српска књижевност у европском културном простору / Serbian literature in the European cultural space" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | J | K | M | P | T | V | Đ | Ž
Number of items: 29.

A

Aćamović, Bojana (2017) Look for him under your bootsoles... or in his prose. Nasleđe: časopis za jezik, umetnost i kulturu, 14 (36). pp. 69-79. ISSN 1820-1768

Aćamović, Bojana (2017) Poetičko mapiranje dadaizma: (Predrag Todorović, Planeta Dada. Istorijat poetika, Službeni glasnik, Beograd, 2016, 374 str.). Književna istorija: časopis za nauku o književnosti, 49 (161). pp. 351-354. ISSN 0350-6428

Aćamović, Bojana (2017) Volt Vitman i Aldžernon Svinbern - pogled iz perspektive Bogdana Popovića. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (3). pp. 901-920. ISSN 0543-1220

J

Jović, Bojan (2017) "Borac, pesnik, i gospodar rala" - o pesmama "Sejači" Milutina Bojića i "Juče i danas" Rastka Petrovića. In: Poetika Milutina Bojića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost : Biblioteka "Milutin Bojić" : "Dučićeve večeri poezije", Beograd : Trebinje, pp. 455-477. ISBN 978-86-7095-235-5

Jović, Bojan (2017) Elektrobiblioteka: od elektrifikacije do remedija(liza)cije avangardnih časopisa. Književna istorija, 49 (163). pp. 183-194. ISSN 0350-6428

Jović, Bojan (2017) Kroz vasionu i vekove - Neke (auto)poetičke osobine nastanka, preobražaja i književnog konteksta Milankovićevog naučnog i fantastičnog putovanja. In: Književni opus naučnika Milutina Milankovića. Kulturni i naučni centar Milutin Milanković : Institut za književnost i umetnost, Dalj : Beograd, pp. 219-242. ISBN 978-953-57806-8-7

Jović, Bojan (2017) Poetika (ne)pripadanja: o dva naučna obeležavanja Desničinih godišnjica. In: Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini Susreti 2016. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Zagreb: Beograd, pp. 159-169. ISBN 978-953-175-664-8

Jović, Bojan (2017) Punktum galebovog krila: Svetla komora Rolana Barta i fikcionalizacija fotografije/fotografizacija fikcije u stvaralaštvu Miloša Crnjanskog i umetničke grupe Gorgon. In: Esej, esejisti i esejizacija u srpskoj književnosti ; Forme pripovedanja u srpskoj književnosti. [Knj.] 2 / 46. naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 15-18. IX 2016. Međunarodni slavistički centar, Beograd, pp. 284-293. ISBN 978-86-6153-470-6

Jović, Bojan (2017) Smrt smeha, buđenje nade: (re)konstrukcija tiranije u Jarčevoj fešti M. V. Ljose i Šali M. Kundere. In: Književni plamen Marija Vargasa Ljose : međunarodni tematski zbornik. Kosmos izdavaštvo : Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Podgorica : Beograd, pp. 86-102. ISBN 978-86-6369-173-5

K

Kuzmić, Aleksandra (2017) Nacionalna drama u multikulturnom svetu ili o (ne)prepoznatoj mimikriji. In: Мултикултурализъм и многоезичие. Том 2: Антропология. Литературознание. Faber, Veliko Trnovo: Bugarska, pp. 524-532. ISBN 978-619-00-0651-0

Kuzmić, Aleksandra (2017) Nekoliko reči o Desničinoj drami "Ljestve Jakovljeve" i njenoj recepciji po praizvedbi 16.02.1961. u jugoslovenskom dramskom pozorištu : Povodom pedeset godina od smrti Vladana Desnice. Teatron : publikacija za pozorišnu istoriju i teatrologiju, 41 (180/1). pp. 56-64. ISSN 0351-7500

Kuzmić, Aleksandra (2017) Šta/što Je Kovačeviću Desnica?: (O Lariju Tompsonu, Tragediji Jedne Mladosti Dušana Kovačevića i Ljestvama Jakovljevim Vladana Desnice). In: Hrvatsko-Srpski/srpsko-Hrvatski Interkulturalizam Danas : Zbornik Radova S Međunarodnoga Znanstvenog Skupa Desničini Susreti 2016. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Zagreb: Beograd, pp. 249-258. ISBN 978-953-175-664-8

M

Marčetić, Adrijana (2017) Doba novog senzibiliteta. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 720-727. ISSN 0543-1220

Marčetić, Adrijana (2017) Narativne tehnike u prozi Veljka Milićevića. In: Есеј, есејисти и есејизација у српској књижевности ; Форме приповедања у српској књижевности. [Књ.] 2 / 46. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 15-18. IX 2016. Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd, pp. 365-373. ISBN 978-86-6153-470-6

P

Pejčić, Aleksandar (2017) Oblikovanje priče i pričanja u komedijama Branislava Nušića. In: Esej, esejisti i esejizacija u srpskoj književnosti ; Forme pripovedanja u srpskoj književnosti. [Knj.] 2 / 46. naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 15-18. IX 2016. Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd, pp. 439-448. ISBN 978-86-6153-470-6

Pejčić, Aleksandar (2017) Poetika lirske drame Alekse Šantića. In: Pesničke teme i poetički modeli Alekse Šantića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 407-426. ISBN 978-86-7095-232-4

Pejčić, Aleksandar (2017) Teatralizacija zapleta: rane komedije Branislava Nušića. Književna istorija, 49 (163). pp. 265-284. ISSN 0350–6428

T

Tešić, Iva (2017) (De)konstrukcija sopstvenog identiteta ili slika jednog umiranja: o Elijahovoj stolid Igora Stiksa. In: Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Srednja Europa, Zagreb, pp. 165-174. ISBN 978-953-7963-62-0

Tešić, Iva (2017) O prijateljstvu i još ponečemu. In: Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Zagreb: Beograd, pp. 321-340. ISBN 978-953-175-664-8

V

Vraneš, Branko (2017) Milutin Bojić u XXI veku: (Poetika Milutina Bojića, Beograd: Institut za književnost i umetnost, Biblioteka „Milutin Bojić“, Trebinje: Dučićeve večeri poezije, 2017, str. 634). Književna istorija: časopis za nauku o književnosti, 49 (163). pp. 351-354. ISSN 0350–6428

Vraneš, Branko (2017) Sedam tipova čitanja književnosti u XXI veku. Anali Filološkog fakulteta, 29 (1). pp. 279-289. ISSN 0522-8468

Đ

Đergović-Joksimović, Zorica (2017) The Poetry of Estrangement or Utopia Suviniana. Utopian Studies: The Journal of the Society for Utopian Studies, 28 (1). pp. 45-71. ISSN 2154-9648

Đorđević, Bojan (2017) Državna centralna biblioteka Jugoslavije: jedan neuspeo poduhvat. Bibliotekar : organ Društva bibliotekara NR Srbije, 59 (2). pp. 83-92. ISSN 0006-1816

Đorđević, Bojan (2017) Kosmologija i eshatologija – sunce i mesec u poeziji Mavra Vetranovića. In: Il SoleLuna presso gli slavi meridionali. Edizioni dell'Orso, pp. 193-200. ISBN 978-88-6274-767-7

Đorđević, Bojan (2017) Milutin Bojić u javnom diskursu od 1918. do 1944. godine. In: Poetika Milutina Bojića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost : Biblioteka "Milutin Bojić" : "Dučićeve večeri poezije", Beograd : Trebinje, pp. 479-492. ISBN 978-86-7095-235-5

Đorđević, Bojan (2017) Prilog biografiji Milivoja Petkovića. Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 83 (1). pp. 229-236. ISSN 0350-6673

Đorđević, Bojan (2017) Recepcija ranih pesama Tanje Kragujević. In: Poezija Tanje Kragujević: zbornik radova. Zadužbina "Desanke Maksimović", Narodna biblioteka Srbije, Beograd, pp. 27-40. ISBN 978-86-82377-56-6

Đorđević, Bojan (2017) Vladan Desnica u dokumentima Saveza književnika Jugoslavije. In: Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini Susreti 2016. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Zagreb: Beograd, pp. 297-306. ISBN 978-953-175-664-8

Ž

Živković, Miloš (2017) Zemaljski i nebeski Jerusalim u srpskoj Aleksandridi. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 54. pp. 197-212. ISSN 0584-9888

This list was generated on Sat Nov 26 10:20:19 2022 CET.