Items where Department is "Периодика у историји српске књижевности и културе / Periodicals in the History of Serbian Literature and Culture"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Одељења (668)
    • Периодика у историји српске књижевности и културе / Periodicals in the History of Serbian Literature and Culture (77)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | K | L | M | P | S
Number of items at this level: 75.

A

Andonovska, Biljana and Barać, Stanislava (2021) Prvi svetski rat, slovenske književnosti i njihovo proučavanje. In: Prvi svetski rat i slovenske književnosti : zbornik radova. Posebna izdanja (42). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 17-32. ISBN 978-86-7095-279-9

B

Barać, Stanislava (2022) Almanah Talija (1829) pisateljice Julijane Radivojević: činjenice, recepcija, naučne interpretacije. In: Postajanje autorkom: zbornik radova sa naučnog skupa održanog u okviru 46. Književnih susreta Milici u pohode. Institut za književnost i umetnost: Kulturni centar Novog Sada „Miloš Crnjanski“, Beograd: Novi Sad, pp. 11-42. ISBN 978-86-82096-06-1

Barać, Stanislava (2019) Angažovana ženska književnost. Književna istorija, 51 (168). pp. 221-242. ISSN 0350-6428

Barać, Stanislava (2022) Desanka Maksimović’s Engaged Medical Novel The Open Window (1954): Tuberculosis as a Social(ist) Issue. Slavia Meridionalis (22). pp. 1-20. ISSN 2392-2400

Barać, Stanislava (2020) Feminističke studije periodike u Institutu za književnost i umetnost. In: Naučnice u društvu : radovi sa konferencije održane od 11. do 13. februara 2020. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu. Entografski institut SANU, Beograd, pp. 283-291. ISBN 978-86-7587-106-4

Barać, Stanislava (2020) Feminističko oplemenjivanje socijalne literature (od 30-ih do 50-ih godina 20. veka). Antropologija: časopis Instituta za Filozofiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. pp. 189-211. ISSN 1452–7243

Barać, Stanislava (2021) Gorke trave: filmski scenario (1965) i roman (2000) Fride Filipović. In: Film i književnost : zbornik radova. Serija C: teorijska istraživanja (19). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 329-346. ISBN 978-86-7095-272-0

Barać, Stanislava (2018) Koncepcija jugoslovenske književnosti Pavla Popovića. In: Međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane br 2/48. Beograd: Međunarodni slavistički centar, Filološki fakultet, pp. 191-201.

Barać, Stanislava (2022) Metodologija proučavanja periodike u Institutu za književnost i umetnost: prvih pedeset godina. Književna istorija, 54 (177). pp. 107-143. ISSN 0350-6428

Barać, Stanislava (2021) Ratna trauma u prozi Višeslave Đuričić. In: Prvi svetski rat i slovenske književnosti : zbornik radova. Posebna izdanja (42). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 307-328. ISBN 978-86-7095-279-9

Barać, Stanislava (2021) Tema bolesti i zdravlja u Ženskom pokretu (1920-1938) i aktuelnoj ženskoj prozi. In: Ženski pokret (1920–1938) : zbornik radova. Serija Istorija srpske književne periodike (32). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 167-184. ISBN 978-86-7095-284-3

Barać, Stanislava (2019) Časopis Smilje, Mato Lovrak i pitanje jugoslovenskog nasleđa. In: Časopisi za decu: jugoslovensko nasleđe (1918–1991). Beograd: Institut za književnost i umetnost, pp. 193-227. ISBN 978-86-7095-250-8

Barać, Stanislava (2018) Časopis kao amblem poslednjeg časa: međusobna uslovljenost motiva smrti i motiva periodične štampe u pripovetkama Vladana Desnice. In: Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2017. Zagreb: FF Press, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pp. 129-146. ISBN 978-953-175-706-5

Barać, Stanislava (2022) Žena danas (1936–1940) i kultura sećanja. In: Časopis Žena danas (1936–1940): prosvećivanje za revoluciju : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 21-53. ISBN 978-86-7095-312-3

Barać, Stanislava and Đoković, Gordana (2022) Bibliografija naučnih radova dr Vesne Matović. In: neMirna književnost: zbornik radova u čast dr Vesne Matović. Beograd: Institut za književnost i umetnost, pp. 553-579. ISBN 978-86-7095-303-1

Bukumira, Jovan (2021) Figura anđela u poeziji R.M. Rilkea i muzici Lori Anderson. Philologia Mediana, 13 (13). pp. 643-659. ISSN 1821-3332

Bukumira, Jovan (2022) Jugoslovenska esejistička kultura. In: Modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 95-104. ISBN 978-86-7095-294-2

Bukumira, Jovan (2021) Kanonska biografija Žaka Lakana. Književna istorija, 53 (175). pp. 437-440. ISSN 0350-6428

Bukumira, Jovan (2021) Turpituda ili delirijum jednog psa. In: Modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu. Posebna izdanja (44). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 99-117. ISBN 978-86-7095-287-4

Bukumira, Jovan (2021) Zenitista u čeljusti dijalektike: Micić i Ristić (via Krleža). In: Sto godina časopisa Zenit = A hundred years of the Zenit magazine : 1921-1926-2021 : zbornik radova = collection of essay. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 206-225. ISBN 978-86-7095-275-1

K

Kostić, Larisa and Aćimović, Emilija (2021) Žena danas (1936–1940): bibliografija. Istorija srpske književne periodike (33). Institut za književnost i umetnost, Beograd. ISBN 978-86-7095-282-9

L

Lalatović, Jelena (2021) Dugi ženski marš : radnički pokret u istoriji idejnih i društvenih sukoba. Genero : časopis za feminističku teoriju (25). pp. 169-182. ISSN 1451-2203

Lalatović, Jelena (2021) Feminizam u omladinskim časopisima: ka istoriji devojačke kulture u Jugoslaviji. In: Modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu. Posebna izdanja (44). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 153-166. ISBN 978-86-7095-287-4

Lalatović, Jelena (2022) Internacionalizam ženske periodike: časopisi Žena danas (1936-1940) и Woman Today (1936-1937). In: Žena danas (1936 – 1940): prosvećivanje za revoluciju: zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 127-146. ISBN 978-86-7095-312-3

Lalatović, Jelena (2021) Između "proleterskog" i "građanskog" feminizma: oblici moderne ženske subjektivnosti u časopisu Ženski pokret (1934-1938). In: Ženski pokret (1920–1938): zbornik radova. Serija Istorija srpske književne periodike (32). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 481-497. ISBN 978-86-7095-284-3

Lalatović, Jelena (2020) Književne nagrade i tradicija (ženskog) adolescentskog romana – ka (post)jugoslovenskom kanonu. Detinjstvo: časopis o književnosti za decu. pp. 60-69. ISSN 0350-5286

Lalatović, Jelena (2020) Muzej žena Crne Gore - susret digitalne humanistike i kulturalnog feminizma. Knjiženstvo [Elektronski izvor] : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 10 (10). ISSN 2217-7809

Lalatović, Jelena (2022) Od kritike ka teoriji: omladina i omladinska periodika (1937−1968). In: Modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 129-142. ISBN 978-86-7095-294-2

Lalatović, Jelena (2020) Priče o izuzetnim ženama: transformacija žanra ženskog portreta od levičarske avangarde do postfeminizma. Antropologija : časopis Centra za etnološka i antropološka istraživanja (CEAI) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (20). pp. 177-187. ISSN 1452-7243

Lalatović, Jelena (2022) Rečenica koja obuhvata svijet – pedagogija ženskog i književni opusi Marije Jambrišak, Jagode Truhelke i Danice Bandić. In: Postajanje autorkom : zbornik radova sa naučnog skupa održanog u okviru 46. Književnih susreta Milici u pohode. Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski – Institut za književnost i umetnost, pp. 127-144. ISBN Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski – Institut za književnost i umetnost

Lalatović, Jelena (2021) Siluete revolucije: ideje V. I. Lenjina, L. D. Trockog i A. V. Lunačarskog u Zenitu (1921−1926). Zbornik radova Akademije umetnosti (9). pp. 68-78. ISSN 2334-8666

Lalatović, Jelena (2022) Student i Praxis: studentska i akademska periodika u borbi za autonomiju univerziteta i slobodu (književne) kritike 1968−1974. Književna istorija, 54 (178). pp. 183-204. ISSN 0350-6428

Lalatović, Jelena (2021) Upotreba pojma omladinska književnost tridesetih godina XX veka i savremena knjiženoistorijska evaluacija književnosti za decu i mlade tog perioda. Detinjstvo: časopis o književnosti za decu. pp. 136-148. ISSN 0350-5286

M

Milinković, Jelena (2021) Feministička književna kritika u Ženskom pokretu. In: Ženski pokret (1920–1938): zbornik radova. Serija Istorija srpske književne periodike (32). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 457-480. ISBN 978-86-7095-284-3

Milinković, Jelena (2021) Feminističke studije periodike: od heuristike do interpretacije i evaluacije. Glasnik Etnografskog instituta SANU, 69 (2). pp. 323-343. ISSN 0350-0861

Milinković, Jelena (2022) Julka Hlapec Đorđević: prilozi za feminističku biografiju. In: Rod, znanje i moć: istorija, nasleđe i značaj naučnica u Srbiji. Etnografski institut SANU, pp. 15-33. ISBN 978-86-7587-113-2

Milinković, Jelena (2021) Književni Jug: žensko lice rata. In: Prvi svetski rat i slovenske književnosti : zbornik radova. Posebna izdanja (42). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 289-305. ISBN 978-86-7095-279-9

Milinković, Jelena (2022) Lessons from the Past: The Right to Abortion in Three Pictures. Slavia Meridionalis, 22. ISSN 2392-2400

Milinković, Jelena (2022) „Makedonka” (1944–1952) i sovremenite proučuvanja na periodikata (pogovor). In: Arhiv na nevidlivite. Makedonka. Organ AFŽ (1944–1952), istoriski iskustva i kulturna memorija. Skoplje: CINIK, pp. 262-272. ISBN 978-608-66464-6-2

Milinković, Jelena (2022) Od šegrta do voza koji juri: pripovetka u časopisu Žena danas (1936–1940). In: Časopis Žena danas (1936–1940): prosvećivanje za revoluciju : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 273-295. ISBN 978-86-7095-312-3

Milinković, Jelena (2020) Savremeno proučavanje feminističkih časopisa: primer Ženski pokret (1920–1938). In: Naučnice u društvu. Etnografski institut SANU, Beograd, pp. 293-299. ISBN 978-86-7587-106-4

Milinković, Jelena (2022) Strategije formiranja časopisne čitalačke publike. Književna istorija, 54 (177). pp. 167-193. ISSN 0350-6428

Milinković, Jelena (2021) Uvodna reč. In: Ženski pokret (1920-1938): zbornik radova. Serija Istorija srpske književne periodike (32). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 9-13. ISBN 978-86-7095-284-3

Milinković, Jelena (2022) Ženska književnost i periodika: Misao (1919–1937) u kontekstu feminofilnih časopisa. Beograd: Institut za književnost i umetnost. ISBN 978-86-7095-313-0

Milinković, Jelena (2022) Ženski žanr: popularni ljubavni roman. In: Marginalni i marginalizovani žanrovi u književnosti : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 451-485. ISBN 978-86-7095-317-8

P

Paunović, Aleksandra (2021) Jevreji u poeziji Raše Livade: Koliko nisko do Boga? In: Srpski jezik, književnost, umetnost : zbornik radova sa XV međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (30-31. X 2020). Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, pp. 309-324. ISBN 978-86-80796-89-5

Paunović, Aleksandra (2021) Zlatna ptica: selimovićevski i andrićevski glas. In: Poetička i tematska prožimanja Andrićeve i Selimovićeve proze: zbornik radova sa naučnog skupa održanog 17. jula 2020. u Andrićevom institutu. Zbornici radova (19). Andrićev institut, Višegrad, pp. 91-112. ISBN 978-99976-21-80-1

Petrović, Aleksandra (2021) Nova jevanđelja i otpor represiji: Majstor i Margarita M. Bulgakova, Vreme čuda B. Pekića i Jevanđelje po Isusu Hristu Ž. Saramaga. Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. pp. 253-269. ISSN 1820-5305

S

Simić, Zorana (2021) Avangard(n)e u prevodu: prevodi(teljke) ruske i anglo-američke avangardne poezije dvadesetih godina 20. veka u Srbiji/Jugoslaviji. Književna istorija, 53 (175). pp. 131-162. ISSN 0350-6428

Simić, Zorana (2022) Feminizam i jugoslovenstvo: Zofka Kveder i Ženski pokret / Ženski pokret. In: Modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 79-93. ISBN 978-86-7095-294-2

Simić, Zorana (2022) Graditeljke drugih puteva. Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture (26). pp. 127-139. ISSN 1451-2203

Simić, Zorana (2021) Katarina Bogdanović i Mileva Milojević kao urednice i saradnice jugoslovneskog feminističkog časopisa Ženski pokret (1920-1938). In: Ženski pokret (1920–1938) : zbornik radova. Serija Istorija srpske književne periodike (32). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 69-85. ISBN 978-86-7095-284-3

Simić, Zorana (2021) Makroskopija "tzv. literarnog polja" - o književnokritičkim prilozima u časopisu Zenit. In: Sto godina časopisa Zenit = A hundred years of the Zenit magazine : 1921-1926-2021 : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 563-577. ISBN 978-86-7095-275-1

Simić, Zorana (2021) Modernistička subjektivnost i proza Anđelije Lazarević. In: Modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu. Posebna izdanja (44). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 43-64. ISBN 978-86-7095-287-4

Simić, Zorana (2022) Preslica i/ili pero: strepnja od autorstva srpskih književnica 19. i ranog 20. veka. In: Postajanje autorkom: zbornik radova sa naučnog skupa održanog u okviru 46. Književnih susreta Milici u pohode. Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski” ; Institut za književnost i umetnost, Novi Sad ; Beograd, pp. 71-94. ISBN 978-86-82096-06-1

Simić, Zorana (2022) Urednice periodike: rod i vokacija. Književna istorija, 54 (178). pp. 145-163. ISSN 0350-6428

Simić, Zorana (2022) (With) Women Scholars in Society. Slavia Meridionalis, 22. ISSN 2392-2400

Svirčev, Žarka (2021) Albatross Translation Project. Przekłady Literatur Słowiańskich, 11. pp. 1-19. ISSN 2353-9763

Svirčev, Žarka (2022) Devojački roman Grozdane Olujić: strategije potiskivanja žanra. In: Marginalni i marginalizovani žanrovi u književnosti : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 487-517. ISBN 978-86-7095-317-8

Svirčev, Žarka (2022) Feminističke studije periodike i avangarda. Književna istorija, 54 (177). pp. 145-166. ISSN 0350-6428

Svirčev, Žarka (2020) Film - "Stvarno seme zenitističke poezije". In: Film i književnost : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 53-67. ISBN 978-86-7095-272-0

Svirčev, Žarka (2021) Ibzen jugoslovenskih feministkinja. In: Zbornik radova: Jedanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "Susret kultura". Filološki fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, pp. 154-165. ISBN 978-86-6065-688-1

Svirčev, Žarka (2023) Ka poetici postmemorije Daše Drndić: figura naratora. In: Holokaust, sećanje, kultura (II). Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, pp. 31-40. ISBN 978-86-80596-49-5

Svirčev, Žarka (2020) Međuratni centar za ženske studije. In: Naučnice u društvu. Etnografski institut, Beograd, pp. 301-308. ISBN 978-86-7587-106-4

Svirčev, Žarka (2021) Od vidovdanskog bunta do Vidovdanskog ustava. In: Prvi svetski rat i slovenske književnosti : zbornik radova. Posebna izdanja (42). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 275-288. ISBN 978-86-7095-279-9

Svirčev, Žarka (2022) Pamfleti i Rok – manifesti neoavangarde u srpskoj kulturi. In: Manifesti u srpskoj književnosti 20. veka. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 306-322. ISBN 978-86-7095-300-0

Svirčev, Žarka (2021) Pantologijske autorke. In: Avangarda i komentari: Međunarodni naučni zbornik radova u čast prof. Gojka Tešića. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 819-830. ISBN 978-86-7095-285-0

Svirčev, Žarka (2022) Poetika saundtrekova Srđana Srdića. In: Od ucha do ucha. Adam Mickiewicz University Press, Poznań, pp. 85-95. ISBN 978-83-232-4105-8

Svirčev, Žarka (2021) Politike seksualnosti Ženskog pokreta. In: Ženski pokret (1920-1938): zbornik radova. Serija Istorija srpske književne periodike (32). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 147-155. ISBN 978-86-7095-284-3

Svirčev, Žarka (2022) Pseudonimi kao strategija osvajanja ženskog autorstva. In: Postajanje autorkom: zbornik radova sa naučnog skupa održanog u okviru 46. Književnih susreta Milici u pohode. Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski – Institut za književnost i umetnost, pp. 43-70. ISBN 978-86-82096-06-1 (In Press)

Svirčev, Žarka (2020) Srpska književnost u kritičko-esejističkoj interpretaciji Кsenije Atanasijević. In: O meni će govoriti moja dela: zbornik radova. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 290-315. ISBN 978-86-7093-236-4

Svirčev, Žarka (2021) Urednice avangardnih časopisa. Književna istorija, 53 (175). pp. 105-129. ISSN 0350-6428

Svirčev, Žarka (2020) Vinaverove beleške o Stravinskom. In: Plavo nebo nad utopijom: Stanislav Vinaver i ruska kultura. Šabac : Fondacija Stanislav Vinaver ; Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu ; Beograd : Institut za književnost i umetnost, pp. 240-249.

Svirčev, Žarka (2021) Zenitistkinja: pogled ispod kloš šešira. In: Sto godina časopisa Zenit: 1921-1926-2021: zbornik radova. Galerija Rima, Kragujevac, pp. 542-661. ISBN 978-86-7095-275-1

Svirčev, Žarka (2020) Žene na putu: potisnuti narativ srpske/jugoslovenske kulture. Knjiženstvo: časopis za studije književnosti, roda i kulture (10). ISSN 2217-7809

This list was generated on Thu Apr 18 18:20:17 2024 CEST.