Items where Department is "Одељење за историју српске књижевне критике и метакритике / Department for the History of Serbian Literary Criticism and Metacritics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Одељења (668)
    • Одељење за историју српске књижевне критике и метакритике / Department for the History of Serbian Literary Criticism and Metacritics (96)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | D | J | M | O | P | S
Number of items at this level: 96.

B

Bajčeta, Vladan (2023) Dizanje u zvezde i Nabijanje na kolac: književna kritika Stanislava Vinavera i Borislava Mihajlovića Mihiza kao izdanak filozofije stvaralačke kritike Branka Lazarevića. In: Impresionistička i stvaralačka kritika : zbornik radova sa Mihizovih susreta. Novi Sad : Matica srpska ; Irig : Srpska čitaonica, pp. 207-237. ISBN 978-86-7946-438-5

Bajčeta, Vladan (2021) Dučićeva Pohvala ludosti: Blago cara Radovana. In: Jovan Dučić : život, delo, vreme. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 225-243. ISBN 978-86-7025-915-7

Bajčeta, Vladan (2021) Epifanija na Monte San Primu - "Komo" Srđana Valjarevića. In: Italijanski gradovi u književnostima 20. veka : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, 7. decembar 2019. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, pp. 235-251. ISBN 978-86-80796-79-6

Bajčeta, Vladan (2020) Ivo Andrić iz german(i)s(tič)ke perspektive. Letopis Atice srpske, 196 (505). pp. 898-905. ISSN 0025-5939

Bajčeta, Vladan (2022) „Ja sam to!“ – Prokleta avlija Iva Andrića i Josif i njegova braća Tomasa Mana. Sveske Zadužbine Ive Andrića, XLI (39). pp. 125-165. ISSN 0352-0862

Bajčeta, Vladan (2022) Kišove opasne veze. Letopis Matice srpske, 197 (509). pp. 685-690. ISSN 0025-5939

Bajčeta, Vladan (2020) Komentari uz jedan kritički diptih - Nikola Milošević i Jovan Delić o "Varijacijama" Zapisa o crnom Vladimiru Stevana Raičkovića. In: Književnost, kultura, identitet : međunarodni zbornik radova u čast prof. dr Jovana Delića. Posebna izdanja (41). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 201-216. ISBN 978-86-7095-262-1

Bajčeta, Vladan (2020) Kritika i apokritika. Letopis Matice srpske, 196 (506). pp. 375-380. ISSN 0025-5939

Bajčeta, Vladan (2022) Lirski dioskuri: Jovan Dučić i Milan Rakić. In: Jovan Dučić - pesnik i diplomata: zbornik radova sa naučnog skupa održanog 9. i 10. decembra 2021. godine. SANU, Beograd, pp. 163-186.

Bajčeta, Vladan (2023) Memoari Pere Bogalja Slobodana Selenića: zaboravljeni veliki debi zaboravljenog velikog romansijera. In: I gigli nel campo. Studi in onore di Ljiljana Banjanin. Alessandria : Edizioni dell’Orso, pp. 579-592. ISBN 978-88-3613-437-3

Bajčeta, Vladan (2022) Non omnis moriar: o poeziji i smrti u opusu Vladana Desnice. Biblioteka Poetika (12). Institut za književnost i umetnost, Beograd. ISBN 978-86-7095-295-5

Bajčeta, Vladan (2022) O koristi i šteti književne istorije za život: teorija književnoistoriografskog diskursa u nauci o književnosti. Književna istorija, 54 (178). pp. 117-142. ISSN 0350-6428

Bajčeta, Vladan (2020) Prepiska Vladana Desnice kao epistoralni roman-rečnik i porodična hronika. Letopis Matice srpske, 196 (506). pp. 188-194. ISSN 0025-5939

Bajčeta, Vladan (2023) Shvatanje prirode dramskog stvaralaštva u teorijskom i antologičarskom radu Slobodana Selenića. Scena : časopis za pozorišnu umetnost, LIX (3). pp. 48-53. ISSN 0036-5734

Bajčeta, Vladan (2021) Tri antologije posleratne srpske pripovijetke. In: Zbornik 37. književnih susreta Savremena srpska proza, novembar 2020., Trstenik. Savremena srpska proza (33). Narodna biblioteka "Jefimija", Trstenik, pp. 169-183. ISBN 978-86-83191-88-8

Bajčeta, Vladan (2020) Tumačenje filma u književnom djelu i književnog djela u filmu: "Čovek u mraku" Pola Ostera i "Plavo je najtoplija boja" Abdelatifa Kešiša. In: Film i književnost : zbornik radova. Serija C: teorijska istraživanja (19). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 189-205. ISBN 978-86-7095-272-0

Bajčeta, Vladan (2022) Vesela nauka. Letopis Matice srpske, 197 (510). pp. 220-225. ISSN 0025-5939

Bajčeta, Vladan (2020) Za i protiv Damjanova. Letopis Matice srpske, 196 (506). pp. 775-781. ISSN 0025-5939

Bukumira, Jovan (2022) Almanah Srpkinja: Prolegomena za istoriju srpske ženske književnosti. In: Postajanje autorkom: zbornik radova sa naučnog skupa održanog u okviru 46. Književnih susreta Milici u pohode. Institut za književnost i umetnost: Kulturni centar Novog Sada „Miloš Crnjanski“, Beograd: Novi Sad, pp. 157-172. ISBN 978-86-82096-06-1

D

Drakulić Kozić, Nataša S. (2022) Andrićev „Trup” kao alegorija o propadljivosti. In: Andrićeva pripovijetka. Tom 14/2022. Grac – Beograd – Banjaluka – Sokobanja : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – Nmlibris – Opština Sokobanja – Narodna biblioteka „Stevan Sremacˮ, pp. 235-249. ISBN 978-99976-27-65-0

Drakulić Kozić, Nataša S. (2018) Delija devojka u srpskoj usmenoj epici. Filolog : časopis za jezik, književnost i kulturu, 9 (18). pp. 430-451. ISSN 1986-5864

Drakulić Kozić, Nataša S. (2020) Dolete čelka od Boga - simbolika pčele u srpskoj obrednoj lirici. In: Tako male stvari: Intimno u književnosti i kulturi. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, pp. 235-243. ISBN 978-86-80796-63-5

Drakulić Kozić, Nataša S. (2022) Gradska periferija u dramama „Čudo u Šarganu” Ljubomira Simovića i „Događaj u mestu Gogi” Slavka Gruma. In: Srpski jezik, književnost, umetnost. Zbornik radova sa XVI međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (29–30. X 2021). Knjiga II. Roman i grad: 50 godina „Romana o Londonuˮ, 100 godina „Uliksaˮ. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, pp. 639-648. ISBN 978-86-80596-17-4

Drakulić Kozić, Nataša S. (2020) Hladnokrvnost umetnika u igri sa smrću. In: Kriopoetika Iva Andrića i ruskih nobelovaca. Andrić-Initiative (13). Institut für Slawistik der Karl-Franzes-Universität, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Grac, Banja Luka, pp. 205-218. ISBN 978-3-9504299-8-5

Drakulić Kozić, Nataša S. (2018) Jerina Branković između istorije i usmene tradicije. In: Savremena proučavanja jezika i književnosti : zbornik radova sa IX naučnog skupa mladih filologa Srbije, održanog 8. aprila 2017. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, pp. 23-33. ISBN 978-86-80796-16-1

Drakulić Kozić, Nataša S. (2017) Jezik "Pesmarice" Teodora Dobraševića (1763). Dositejev vrt : godišnjak Zadužbine "Dositej Obradović", 5 (5). pp. 69-85. ISSN 2334-9476

Drakulić Kozić, Nataša S. (2016) Kad crni pas depresije hara Dablinom. Detinjstvo: časopis o književnosti za decu, 42 (4). pp. 89-90. ISSN 0350-5286

Drakulić Kozić, Nataša S. (2021) Maskiranje muškarca u ženu i žene u muškarca kao vid zamene rodnog identiteta u srpskim usmenim epskim pesmama : doktorska disertacija. Doctoral thesis, Univerzitet u Novom Sadu.

Drakulić Kozić, Nataša S. (2018) Maskiranje muškog u žensko u srpskim usmenim epskim pesmama. In: Četvrti međunarodni interdisciplinarni skip nladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti. Univerzitet u Novom Sadu. Filozofski fakultet. 1. decembar 2017. Zbornik radova. Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, pp. 269-283. ISBN 978-86-6065-473-3

Drakulić Kozić, Nataša S. (2017) Maskulina uloga Gospođice, njena defeminizacija i brisanje atributa ženstvenosti. In: Andrićeva Gospođica. Andrić-Initiative (10). Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Grac, pp. 175-184. ISBN 978-3-9504299-0-9

Drakulić Kozić, Nataša S. (2022) Medijatorska simbolika vinove loze u srpskim usmenim epskim pesmama. In: Savremena srpska folkloristika. Udruženje folklorista Srbije, Beograd; Univerzitetska biblioteka „Svetozar Markovićˮ, Beograd; Kulturni centar, Topola, pp. 199-213. ISBN 978-86-7301-189-9

Drakulić Kozić, Nataša S. (2017) Mitološki podtekst "Uspenja i sunovrata Ikara Gubelkijana" Borislava Pekića. Filolog : časopis za jezik, književnost i kulturu, 8 (15). pp. 320-332. ISSN 1986-5864

Drakulić Kozić, Nataša S. (2023) Morfologija alžirske narodne bajke Golubica devojka iz sela Vuak-Vuak. In: AFRIKA: Književnost, kultura, jezik, politika: tematski zbornik radova. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, pp. 51-62. ISBN 978-86-80596-40-2

Drakulić Kozić, Nataša S. (2021) O poetskom uobličavanju poimanja vremena u epskoj tradiciji srpskog naroda. Letopis Matice srpske, 197 (507). pp. 1038-1041. ISSN 0025-5939

Drakulić Kozić, Nataša S. (2018) Odrastanje u zavičaju u romanu "Orlovi rano lete" Branka Ćopića. In: Ćopićeva poetika zavičaja. Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Grac, pp. 103-115. ISBN 978-3-9504299-4-7

Drakulić Kozić, Nataša S. (2016) Ponavljanje i ciklično kretanje u Andrićevim Znakovima pored puta. In: Andrićevi Znakovi. Andrić-Initiative (9). Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Grac, pp. 171-184. ISBN 978-3-9504299-1-6

Drakulić Kozić, Nataša S. (2019) Simbolika rađanja u romanu Dan šesti Rastka Petrovića. In: Srpski jezik, književnost, umetnost : zbornik radova sa XIII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (26-27. X 2018). Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, pp. 533-540. ISBN 978-86-80796-42-0

Drakulić Kozić, Nataša S. (2023) Srpska književna kritika u periodici: prvih dvadeset godina XXI veka. In: Impresionistička i stvaralačka kritika: Zbornik radova sa Mihizovih susreta. Matica srpska, Novi Sad; Srpska čitaonica, Irig, pp. 135-184. ISBN 978-86-7946-438-5

Drakulić Kozić, Nataša S. (2019) Svetlost i tama kao dva pola bića u Andrićevom nedovršenom romanu "Na sunčanoj strani". In: Andrićeva Sunčana strana. Andrić-Initiative (12). Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Grac, pp. 257-273. ISBN 978-3-9504299-5-4

Drakulić Kozić, Nataša S. (2023) Uporedni pogled na srpsku i slovačku varijantu bajke o careviću, kraljeviću koji se ženi devojkom-paunom. In: Savremena srpska folkloristika XII. Beograd: Institut za književnost i umetnost, pp. 165-178. ISBN 978-86-7301-193-6

Drakulić Kozić, Nataša S. (2023) Vremensko-prostorni okvir Andrićevog poetskog sveta. In: Andrićeva poezija. Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität ; Banjaluka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske ; Beograd : Svet knjige : Nmlibris ; Sokobanja : Narodna biblioteka „Stevan Sremac“, pp. 249-266. ISBN 978-86-82623-48-9

Drakulić Kozić, Nataša S. (2016) Ženski domen moći u delu Plač Rahili Konstantina Marinkovića. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. pp. 235-246. ISSN 2217-7221

Drakulić Kozić, Nataša S. (2018) Ženski svet u Andrićevom romanu "Omerpaša Latas". In: Andrićev Latas. Andrić-Initiative (11). Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Grac, pp. 253-263. ISBN 978-3-9504299-3-0

J

Josipović, Jovana (2019) Erotološki rečnik Mihaila Epštejna. Godišnjak katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima za školsku 2018/2019. godinu, 14. pp. 117-123. ISSN 1820-5305

Josipović, Jovana (2023) Impresionistička i stvaralačka kritika u srpskoj književnosti prve polovine XX veka. In: Impresionistička i stvaralačka kritika: Zbornik radova sa Mihizovih susreta. Novi Sad: Matica srpska ; Irig: Srpska čitaonica, pp. 63-98. ISBN 978-86-7946-438-5

Josipović, Jovana (2020) Mitopoetika romantičarske ljubavi i strasti u Kočinoj krajini. In: Vladan Đorđević: povodom sto sedamdeset šest godina od rođenja. Naučni skupovi (189). Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 417-426. ISBN 978-86-7025-888-4

Josipović, Jovana (2015) Narativni totalitet. Godišnjak katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima za školsku 2014/2015. godinu, 10. ISSN 1820-5305

Josipović, Jovana (2020) Otkud Zmaj u Ekskaliburu Džona Burmana. In: Film i književnost : zbornik radova. Serija C: teorijska istraživanja (19). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 503-513. ISBN 978-86-7095-272-0

Josipović, Jovana (2021) Plavi mag: Gandor, lovac na Nirdalu u kontekstu avangardne poetike. In: Avangarda i komentari : međunarodni naučni zbornik radova u čast prof. Gojka Tešića. Posebna izdanja (43). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 663-673. ISBN 978-86-7095-285-0

Josipović, Jovana (2022) Poetika Novog doba – dva romana Živorada Mihajlovića Slavinskog kao ukrštaj neognostičkog i književnog iskustva. In: Marginalni i marginalizovani žanrovi u književnosti : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 419-450. ISBN 978-86-7095-317-8

Josipović, Jovana (2018) Zodijakalna cikličnost u opusu Rastka Petrovića. In: Savremena proučavanja jezika i književnosti: zbornik radova. FILUM, Kragujevac, pp. 63-72. ISBN 978-86-80796-16-1

Jovićević, Tatjana (2023) Književnost u Kalendarima Georgija Mihaljevića (1807, 1808, 1813). Književna istorija, LV (179). pp. 167-188. ISSN 0350-6428

Jovićević, Tatjana (2023) Putovanje i pripovedanje: o žanrovskom statusu putopisne proze Ljube Nenadovića i Vladana Đorđevića. In: Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Beograd: Filološki fakultet, pp. 95-104. ISBN 978-86-6153-721-9

Jovićević, Tatjana (2023) Srpska lirika i njena istorija u viziji Svetislava Vulovića. In: Književni istoričar i kritičar Svetislav Vulović 1847–1898 : zbornik radova sa okruglog stola održanog 29. juna 2022. godine. Beograd : SANU, pp. 43-52. ISBN 978-86-7025-983-6

M

Mustur, Milica (2021) Avangarda pod lupom: polemička osporavanja avangarde u srpskoj književnoj kritici. In: Avangarda i komentari : međunarodni naučni zbornik radova u čast prof. Gojka Tešića. Posebna izdanja (43). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 715-734. ISBN 978-86-7095-285-0

Mustur, Milica (2022) B. M. Mihiz premijerno u integralnom osvetljenju. Letopis Matice srpske, 510 (5). pp. 615-629. ISSN 0025-5939

Mustur, Milica (2021) Između istorije i metafizike – leksikonska forma Hazarskog rečnika i kulturno pamćenje. In: Leksikografsko-enciklopedijska paradigma u srpskoj prozi; Savina Srpska arhiepiskopija (1219–2019) – osam vekova razvoja srpske pismenosti i duhovnosti. [Knj.] 2. Naučni sastanak slavista u vukove dane. Filološki fakultet: Međunarodni slavistički centar, Beograd, pp. 279-288. ISBN 978-86-6153-644-1

Mustur, Milica (2019) Mise-en-abyme der Rezeption. Zu den Frühkritiken des Chasarischen Wörterbuchs auf Deutsch. Književna istorija, 51 (169). pp. 329-349. ISSN 0350-6428

Mustur, Milica (2021) Naoružani pogled: anglosaksonska nova kritika u srpskoj književnoj misli. Književna istorija, 53 (175). pp. 37-56. ISSN 2738-151X

Mustur, Milica (2012) Poetika samilosti Venedikta Jerofejeva. Београд : Институт за књижевност и уметност. ISBN 978-86-7095-185-3

Mustur, Milica (2023) Savršeni sagovornik: Sreten Marić kao esejista. In: Impresionistička i stvaralačka kritika: zbornik radova sa Mihizovih susreta. Novi Sad : Matica srpska ; Irig : Srpska čitaonica, pp. 327-397. ISBN 978-86-7946-438-5

Mustur, Milica (2023) Utopija transkulturnosti – kulturološke ideje Volfganga Velša. Književna istorija, 55 (179). pp. 29-50. ISSN 0350-6428

Mustur, Milica and Đogo, Darko (2020) Komička melanholija kulture : judeo-hrišćanska kultura i svetska književnost u filmovima Vudija Alena. In: Film i književnost : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 433-458. ISBN 978-86-7095-272-0

O

Olah, Kristijan (2020) Istoriozofska misao Nikole Miloševića. Književna istorija, 52 (171). pp. 53-72. ISSN 0350-6428

Olah, Kristijan (2020) Koje je vere Hazarski rečnik? Duhovnost forme Pavićevog romana. In: Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 12–16. IX 2019. 2, Leksikografsko-enciklopedijska paradigma u srpskoj prozi; Savina srpska arhiepiskopija (1219–2019) – osam vekova razvoja srpske pismenosti i duhovnosti. Filološki fakultet – Međunarodni slavistički centar, Beograd, Beograd, pp. 289-296. ISBN 978-86-6153-643-4

Olah, Kristijan (2023) Leksikografska odrednica: Postmodernizam / književno-teorijski. In: Leksikon biblijske hermeneutike. Službeni glasnik : Filon, Beograd, pp. 474-477. ISBN 978-86-519-2907-9

Olah, Kristijan (2020) Logos kao reč i slika. Problem blasfemije u književnosti i filmu. In: Film i književnost: zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 459-473. ISBN 978-86-7095-272-0

Olah, Kristijan (2022) Od književne hermeneutike do filozofije diferencije: Nikola Milošević. Književna istorija, 54 (177). pp. 61-80. ISSN 0350-6428

Olah, Kristijan (2020) Od saučesnikâ, s ljubavlju (Pisci Paviću: zbornik, priredio Mihajlo Pantić, Biblioteka grada Beograda, Beograd, 2019, 174. str.). Književni magazin: mesečnik Srpskog književnog društva, 19 (223–22). pp. 50-52. ISSN 1451-0421

Olah, Kristijan (2022) Prikaz: Živojin Pavlović u novim horizontima tumačenja (ur. Bojan Jović i Nevena Daković, Umetnost Živojina Pavlovića: Priče, svetovi, mediji, Beograd: Institut za književnost i umetnost; Fakultet dramskih umetnosti, 2022). Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti. pp. 155-165. ISSN 1450-5681

Olah, Kristijan (2020) Tumačenje „Velikog inkvizitora“ u delu Nikole Miloševića. In: Savremena čitanja Velikog inkvizitora. Vulkan izdavaštvo, Beograd, pp. 85-107. ISBN 978-86-10-03525-4

Olah, Kristijan (2020) Uvodna reč (temat Nikola Milošević - književni teoretičar i filozof). Književna istorija, 52 (171). pp. 9-10. ISSN 0350-6428

P

Perišić, Igor (2022) Evropski prostor patnje: Beli hotel D. M. Tomasa i Ostaci sveta Igora Marojevića. In: Philologia Serbica: Kategorija prostora i prostorni odnosi u srpskom jeziku, književnosti i kulturi. Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, pp. 162-178. ISBN 978-99955-58-79-6

Perišić, Igor (2020) Grobnica za Borisa Davidoviča Danila Kiša kao enciklopedija ideologija smrti. In: Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Leksikografsko-enciklopedijska paradigma u srpskoj prozi. Savina Srpska arhiepiskopija (1219–2019) – osam vekova razvoja srpske pismenosti i duhovnosti. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu ; Međunarodni slavistički centar, Beograd, pp. 211-220. ISBN 978-86-6153-643-4

Perišić, Igor (2022) Homi Baba: od postkolonijalnih teorija ka transkulturnim politikama. Lipar : list za književnost, umetnost i kulturu, 22 (78). pp. 139-149. ISSN 1450-8338

Perišić, Igor (2020) Ima li čoveka posle subalternog čovela? Roman Upotreba čoveka Aleksandra Tišme. In: Doomsday. Smrt : zbornik radova. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, pp. 69-86. ISBN 978-86-80796-67-3

Perišić, Igor (2020) Izazovi transponovanja komičkih postupaka iz književne u filmsku naraciju: Orlovi rano lete Branka Ćopića i Soje Jovanović. In: Film i književnost. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 151-163. ISBN 978-86-7095-272-0

Perišić, Igor (2021) Književni kritičar Slobodan Jovanović kao pisac istorije srpske kulture. In: Srpski jezik i književnost danas - teorijsko-metodološki aspekti proučavanja, recepcije i prevođenja / 50. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 16 - 20. IX 2020. Međunarodni slavistički centar, Beograd, pp. 257-266. ISBN 978-86-6153-675-5

Perišić, Igor (2023) Književnost i liberalna misao. Beograd : Institut za književnost i umetnost. ISBN 978-86-7095-301-7

Perišić, Igor (2022) Mreža od paučine: Slobodan Jovanović o Marselu Prustu. In: Knjiga sažetaka / Naučni skup Marsel Prust (1922–2022): prisustva: recepcija, prevodi, tumačenja, 15. i 16. decembar 2022, Beograd.

Perišić, Igor (2023) Nekropolje kao polje stvaralačke istorije Predraga Palavestre. In: Impresionistička i stvaralačka kritika : zbornik radova sa Mihizovih susreta. Novi Sad : Matica srpska ; Irig : Srpska čitaonica, pp. 415-433. ISBN 978-86-7946-438-5

Perišić, Igor (2021) O rađanju i usponu nacionalsocijalizma u političkoj publicistici Stanislava Vinavera. In: Avangarda i komentari : međunarodni naučni zbornik radova u čast prof. Gojka Tešića. Posebna izdanja (43). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 873-884. ISBN 978-86-7095-285-0

Perišić, Igor (2022) Pogovor: Radost teorije. In: Nedeljka Bjelanović / Narativni sentimenti: pojmovno odijevanje prozne emotivnosti. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 225-238. ISBN 978-86-7095-296-6

Perišić, Igor (2022) Slobodan Jovanović kao liberalno-konzervativni kritičar totalitarnih ideologija i praksi. In: neMIRNA književnost, kultura, ideologija: zbornika radova posvećen Vesni Matović. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 541-552. ISBN 978-86-7095-303-1

Perišić, Igor (2020) Srpski (o)kvir: prilozi za čitanje srpske književnosti u svetlu kvir teorije. Institut za književnost i umetnost, Beograd. ISBN 978-86-7095-265-2

Perišić, Igor (2022) Srpski naučni Šerlok Holms (naučna kritika studije: Zoran Milutinović, Fantom u biblioteci: Postoji li srpski nacionalistički diskurs o Ivi Andriću?). Sveske Zadužbine Ive Andrića, 41 (39). pp. 231-236. ISSN 0352-0862

Perišić, Igor (2023) Stereo Sterija (naučna kritika monografije Petra Grujičića Teatar protuslovja: antitetički teatar Jovana Sterije Popovića, Novi Sad: Akademija umetnosti – Pozorišni muzej Vojvodine, 2022). Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti (44). pp. 157-161. ISSN 1450-5681

Perišić, Igor (2020) Trojica Vladimira (Arsenijević, Kecmanović, Tabašević): Transpostmodernistička, postkolonijalna i postsocijalistička emancipacija srpskog romana. In: Makedonskiot i srpskiot roman na preminot vo noviot milenium (sporedbeni aspekti): zbornik na trudovi od meѓunarodnata rabotilnica održana na Institutot za kniževnost i umetnost vo Belgrad (23–24. 10. 2019 godina). Institut za makedonska literatura, Skopje, pp. 109-132. ISBN 978-608-4744-24-5

Perišić, Igor (2020) Značaj studije Negativan junak kao književnonaučnog otkrića: Nikola Milošević i Karl Poper. Književna istorija, 52 (171). pp. 21-34. ISSN 0350-6428

S

Savkić, Snežana (2022) Adnotata – O srpskoj književnoj kritici druge polovine XX veka. In: Impresionistička i stvaralačka kritika: Zbornik radova sa Mihizovih susreta. Novi Sad: Matica srpska ; Irig: Srpska čitaonica, pp. 99-133. ISBN 978-86-7946-438-5

Savkić, Snežana (2020) Incest kao vid tabuizirane seksualnosti u romanu Nečista krv Borisava Stankovića. Nasleđe: časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, XVII (46). pp. 251-267. ISSN 1820-1768

Savkić, Snežana (2021) Mlada srpska proza≠formizam (poetika forme na primerima proze Milenka Pajića i Save Damjanova). In: Pojmovnik uporedne književnosti 2: zbornik radova. Beograd: Institut za književnost i umetnost, pp. 309-339. ISBN 978-86-7095-273-7

Savkić, Snežana (2019) Smehovna majeutika u proznom rukopisu savremenih srpskih spisateljica (Bremasoni Mirjane Đurđević i Maco, da l’ me voliš Ljubice Arsić). Književna istorija: časopis za nauku o književnosti, L (167). pp. 121-134. ISSN 0350-6428

Savkić, Snežana (2018) Stereografski prostori pisanja (Hazarski rečnik i Istraživanje savršenstva u kontekstu ’formotvornih’ strategija postmodernističke poetike). Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, XI/2 (22). ISSN 1800-7007

Savkić, Snežana (2021) U vreme čarobnjaka (Moguća Enciklopedija srpske književnosti Gojka Tešića). In: Avangarda i komentari: međunarodni naučni zbornik radova u čast prof. dr Gojka Tešića. Beograd: Institut za književnost i umetnost, pp. 349-360. ISBN 978-86-7095-285-0

Savkić, Snežana (2022) Vojislav Despotov u kontekstu programskih tekstova srpske neoavangarde. In: Manifesti u srpskoj književnosti 20. veka. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 396-411. ISBN 978-86-7095-300-0

This list was generated on Tue May 28 19:20:17 2024 CEST.