Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Z | Ć | Č | Đ | Š | Ž
Number of items: 148.

A

Aleksić, Jana (2017) Analitičko oslobađanje pesme. Književna istorija, 49 (162). pp. 369-374. ISSN 0350-6428

Aleksić, Jana (2017) Autopoetologija, autopoetika i ostale autopoetičnosti Borislava Radovića. In: O poeziji i o poetici Borislava Radovića : zbornik radova. Poetička istraživanja (22). Institut za književnost i umetnost, Biblioteka grada Beograda, Beograd, pp. 203-226. ISBN 978-86-7095-231-7

Aleksić, Jana (2017) Književnokritička, književnoistorijska i estetička misao Milana Kašanina : (pregled jednog istraživanja). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 703-710. ISSN 0543-1220

Aleksić, Jana (2017) Sa silama postkolonijalnim ili teorijsko ustoličenje književnog aktivizma. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 743-747. ISSN 0543-1220

Andonovska, Biljana (2017) Telo, diskurs i ideologija u poemi Marija Ručara Dušana Matića i Aleksandra Vuča. In: Matićeva ogledala : zbornik naučnih radova i eseja sa okruglog stola 35-ih Matićevih dana. Narodna biblioteka "Dušan Matić", Ćuprija, pp. 6-17. ISBN 978-86-910025-2-7

Avramović, Marko (2017) Poezija egzila Milutina Bojića. In: Poetika Milutina Bojića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost : Biblioteka "Milutin Bojić" : "Dučićeve večeri poezije", Beograd : Trebinje, pp. 529-553. ISBN 978-86-7095-235-5

Avramović, Marko (2017) Svakodnevica i žanr slike u poeziji Borislava Radovića. In: O poeziji i o poetici Borislava Radovića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost : Biblioteka grada Beograda, Beograd, pp. 333-354. ISBN 978-86-7095-231-7

Avramović, Marko (2017) Čitanje istorije i traume (David A. Norris: Haunted Serbia: Representations of History and War in the Literary Imagination, Cambridge: Modern Humanities Research Association, New York: Routledge, 2016, 190 pp). Književna istorija, 49 (161). pp. 359-365. ISSN 0350–6428

Aćamović, Bojana (2017) Look for him under your bootsoles... or in his prose. Nasleđe: časopis za jezik, umetnost i kulturu, 14 (36). pp. 69-79. ISSN 1820-1768

Aćamović, Bojana (2017) Prikaz: Poetičko mapiranje dadaizma: (Predrag Todorović, Planeta Dada. Istorijat poetika, Službeni glasnik, Beograd, 2016, 374 str.). Književna istorija: časopis za nauku o književnosti, 49 (161). pp. 351-354. ISSN 0350-6428

Aćamović, Bojana (2017) Volt Vitman i Aldžernon Svinbern - pogled iz perspektive Bogdana Popovića. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (3). pp. 901-920. ISSN 0543-1220

Aćamović, Bojana (2017) Walt Whitman and the city culture: the poet as a flâneur and a bohemian. In: English studies today : words and visions : selected papers from the Third International Conference English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 3). Faculty of Philosophy, Department of English Studies, Novi Sad, pp. 29-40. ISBN 978-86-6065-415-3

B

Bajčeta, Vladan (2017) Elementi komike kao sredstvo literarizacije u Autobiografiji - o drugima Borislava Mihajlovića Mihiza. Književna istorija, 49 (161). pp. 277-296. ISSN 0350-6428

Bajčeta, Vladan (2017) Lirska melanholija Alekse Šantića. In: Pesničke teme i poetički modeli Alekse Šantića : zbornik radova. Poetička istraživanja (23). Institut za književnost i umetnost, Dučićeve večeri poezije, Beograd, Trebinje, pp. 361-374. ISBN 978-86-7095-232-4

Bajčeta, Vladan (2017) Nekoliko pjesama Vladana Desnice u rukopisu. In: Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016. Biblioteka Desničini susreti (15). Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu : Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Zagreb, pp. 259-296. ISBN 978-953-175-664-8

Bajčeta, Vladan (2017) "Svijeća na dnu mora" - povodom jedne impresije pred "Plavom grobnicom" Milutina Bojića. In: Poetika Milutina Bojića : zbornik radova. Poetička istraživanja (24). Institut za književnost i umetnost, Biblioteka "Milutin Bojić", Dučićeve večeri poezije, Beograd, Trebinje, pp. 569-580. ISBN 978-86-7095-235-5

Bajčeta, Vladan (2017) Vidovi komike u katrenima Borislava Radovića. In: O poeziji i o poetici Borislava Radovića : zbornik radova. Poetička istraživanja (22). Institut za književnost i umetnost, Biblioteka grada Beograda, Beograd, pp. 355-372. ISBN 978-86-7095-231-7

Barać, Stanislava (2017) Feministička komparatistika: o dva modela emancipacije. Knjiženstvo [Elektronski izvor] : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 7 (7). ISSN 2217-7809

Barać, Stanislava (2017) Satira u Bilježnici Robija K. (1984-) Viktora Ivančiča kao povlašćeni prostor hrvatsko-srpskog interkulturalizma. In: Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016. Biblioteka Desničini susreti (15). Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za književnost i umetnost, Zagreb, Beograd, pp. 99-116. ISBN 978-953-175-664-8

Bjelanović, Nedeljka (2017) Tkanica pjesničkog jezika: Aleksandar Milanović. Reč pod okriljem poetike. Kraljevo: Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani, 2016. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (3). pp. 1072-1076. ISSN 0543-1220

D

Delić, Jovan (2017) Aleksa Šantić kao pjesnik inovator. In: Pesničke teme i poetički modeli Alekse Šantića : zbornik radova. Poetička istraživanja (23). Institut za književnost i umetnost, Dučićeve večeri poezije, Beograd, Trebinje, pp. 13-23. ISBN 978-86-7095-232-4

Delić, Jovan (2017) Borba za čovječnost, svjetlost i harmoniju (odlomak iz duže studije). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 355-358. ISSN 0543-1220

Delić, Jovan (2017) Fragmenti o poetici Milutina Bojića. In: Poetika Milutina Bojića : zbornik radova. Poetička istraživanja (24). Institut za književnost i umetnost, Biblioteka "Milutin Bojić", Dučićeve večeri poezije, Beograd, Trebinje, pp. 15-52. ISBN 978-86-7095-235-5

Delić, Jovan (2017) "Poetički dinamizam" Borislava Radovića. In: O poeziji i o poetici Borislava Radovića: zbornik radova. Poetička istraživanja (22). Institut za književnost i umetnost, Biblioteka grada Beograda, Beograd, pp. 11-37. ISBN 978-86-7095-231-7

Delić, Jovan (2017) Tragom klasika modernizma: (Dragan Hamović. Put ka uspravnoj zemlji, moderna srpska poezija i njena kulturna samosvest. Beograd: Institut za književnost i ume. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 727-731. ISSN 0543-1220

Delić, Lidija (2017) Dijahronija epskog modela: „udar hajduka na svatove“. Filološki studii, 15. pp. 124-141. ISSN 1857-6060

Delić, Lidija (2017) "Dok je sunca i dok je mjeseca": sunce i mesec kao sredstva konceptualizacije u usmenoj epici. In: Il SoleLuna presso gli slavi meridionali. Edizioni dell’Orso, Alessandria, pp. 85-101. ISBN 978-88-6274-767-7

Delić, Lidija (2017) Gorom jezdi budimska bešlaga: modifikacija epskog pevanja o nevernoj ljubi. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (3). pp. 809-823. ISSN 0543-1220

Delić, Lidija (2017) Junačka epika kao living human treasure: mogućnosti i ograničenja. Liceum : časopis za studije književnosti i kulture, 23 (18). pp. 47-58. ISSN 1451-1444

Delić, Lidija (2017) Prikaz: Smiljana Đorđević Belić, Postfolklorna epska hronika. Žanr na granici i granice žanra, Čigoja Štampa, Beograd 2016, 262 str. Narodna umjetnost, 54 (2). pp. 238-241. ISSN 0547-2504

Delić, Lidija and Marjanić, Suzana (2017) Žena u mreži: imperativ i/ili sloboda rađanja u suvremenom i folklornom kontekstu. Treća: časopis Centra za ženske studije Zagreb, 19. pp. 73-91. ISSN 1331-7237

Drakulić Kozić, Nataša S. (2017) Jezik "Pesmarice" Teodora Dobraševića (1763). Dositejev vrt : godišnjak Zadužbine "Dositej Obradović", 5 (5). pp. 69-85. ISSN 2334-9476

Drakulić Kozić, Nataša S. (2017) Maskulina uloga Gospođice, njena defeminizacija i brisanje atributa ženstvenosti. In: Andrićeva Gospođica. Andrić-Initiative (10). Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Grac, pp. 175-184. ISBN 978-3-9504299-0-9

Drakulić Kozić, Nataša S. (2017) Mitološki podtekst "Uspenja i sunovrata Ikara Gubelkijana" Borislava Pekića. Filolog : časopis za jezik, književnost i kulturu, 8 (15). pp. 320-332. ISSN 1986-5864

G

Grbić, Dragana (2017) Tišina u poetičnom "Labirintu" Borislava Radovića. In: O poeziji i o poetici Borislava Radovića: zbornik radova. Poetička istraživanja (22). Institut za književnost i umetnost, Biblioteka grada Beograda, Beograd, pp. 295-308. ISBN 978-86-7095-231-7

Grujić, Marija (2017) Aleksa Šantić: paralelni svet pesničke čežnje. In: Pesničke teme i poetički modeli Alekse Šantića : zbornik radova. Poetička istraživanja (23). Institut za književnost i umetnost, Dučićeve večeri poezije, Beograd, Trebinje, pp. 341-360. ISBN 978-86-7095-232-4

Grujić, Marija (2017) Govor kao odsustvo razgovora: u prilog proučavanju Andrićeve koncepcije književnog junaka. Književna istorija, 49 (161). pp. 169-187. ISSN 2738-151X

H

Hamović, Dragan (2017) Aleksa Šantić i novo osećanje zajednice. In: Pesničke teme i poetički modeli Alekse Šantića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost : Dučićeve večeri poezije, Beograd : Trebinje, pp. 115-130. ISBN 978-86-7095-232-4

Hamović, Dragan (2017) Dah žudnje i dah tajne. In: Živorad Nedeljković, pesnik : zbornik. Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani", Kraljevo, pp. 9-19. ISBN 978-86-80522-19-7

Hamović, Dragan (2017) Istorijska svest Milutina Milankovića. In: Književni opus naučnika Milutina Milankovića. Kulturni i naučni centar Milutin Milanković, Dalj, pp. 99-109. ISBN 978-953-57806-8-7

Hamović, Dragan (2017) Jovan Hristić kao teoretičar eseja i autor esejističke proze. In: Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd, pp. 15-21. ISBN 978-86-6153-470-6

Hamović, Dragan (2017) Od herostratske do istorijske svesti u poeziji Milutina Bojića. In: Poetika Milutina Bojića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost : Biblioteka "Milutin Bojić" : "Dučićeve večeri poezije", Beograd : Trebinje, pp. 69-85. ISBN 978-86-7095-235-5

Hamović, Dragan (2017) Poetika nasleđa u poeziji i esejistici Borislava Radovića. In: O poeziji i o poetici Borislava Radovića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost : Biblioteka grada Beograda, Beograd, pp. 89-106. ISBN 978-86-7095-231-7

Hamović, Dragan (2017) Pogovor: lirski neorealizam Vladimira Jagličića. In: Predgrađe horizonta / Vladimir Jagličić. Srpska književna zadruga, Beograd, pp. 193-199. ISBN 978-86-379-1339-9

Hamović, Dragan (2017) Preko veka : iz srpske poezije XX i XXI stoleća. Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani", Kraljevo. ISBN 978-86-80522-23-4

Hamović, Dragan (2017) Prikaz: Oslobođena misao Vladimira Vujića: (Vladimir Dimitrijević. Tržište ili hram. Stanovište Vladimira Vujića. Beograd: Catena mundi, 2016). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 734-736. ISSN 0543-1220

J

Jaćimović, Slađana (2017) Erotski motivi u poeziji Milutina Bojića. In: Poetika Milutina Bojića: zbornik radova. Poetička istraživanja (24). Institut za književnost i umetnost, Biblioteka "Milutin Bojić", Dučićeve večeri poezije, Beograd, Trebinje, pp. 287-302. ISBN 978-86-7095-235-5

Jaćimović, Slađana (2017) Toponimi kulture u poeziji Borislava Radovića. In: O poeziji i o poetici Borislava Radovića : zbornik radova. Poetička istraživanja (22). Institut za književnost i umetnost, Biblioteka grada Beograda, Beograd, pp. 279-294. ISBN 978-86-7095-231-7

Jaćimović, Slađana (2017) Vremenske i kosmičke prilike u kontekstu erozije identiteta - Roman o Londonu Miloša Crnjanskog. In: Il SoleLuna presso gli slavi meridionali. Slavica, 2 (15). Edizioni dell’Orso, Alessandria, pp. 201-212. ISBN 978-88-6274-768-4

Jović, Bojan (2017) "Borac, pesnik, i gospodar rala" - o pesmama "Sejači" Milutina Bojića i "Juče i danas" Rastka Petrovića. In: Poetika Milutina Bojića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost : Biblioteka "Milutin Bojić" : "Dučićeve večeri poezije", Beograd : Trebinje, pp. 455-477. ISBN 978-86-7095-235-5

Jović, Bojan (2017) Elektrobiblioteka: od elektrifikacije do remedija(liza)cije avangardnih časopisa. Književna istorija, 49 (163). pp. 183-194. ISSN 0350-6428

Jović, Bojan (2017) Kroz vasionu i vekove - Neke (auto)poetičke osobine nastanka, preobražaja i književnog konteksta Milankovićevog naučnog i fantastičnog putovanja. In: Književni opus naučnika Milutina Milankovića. Kulturni i naučni centar Milutin Milanković : Institut za književnost i umetnost, Dalj : Beograd, pp. 219-242. ISBN 978-953-57806-8-7

Jović, Bojan (2017) Poetika (ne)pripadanja: o dva naučna obeležavanja Desničinih godišnjica. In: Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini Susreti 2016. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Zagreb: Beograd, pp. 159-169. ISBN 978-953-175-664-8

Jović, Bojan (2017) Punktum galebovog krila: Svetla komora Rolana Barta i fikcionalizacija fotografije/fotografizacija fikcije u stvaralaštvu Miloša Crnjanskog i umetničke grupe Gorgon. In: Esej, esejisti i esejizacija u srpskoj književnosti ; Forme pripovedanja u srpskoj književnosti. [Knj.] 2 / 46. naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 15-18. IX 2016. Međunarodni slavistički centar, Beograd, pp. 284-293. ISBN 978-86-6153-470-6

Jović, Bojan (2017) Smrt smeha, buđenje nade: (re)konstrukcija tiranije u Jarčevoj fešti M. V. Ljose i Šali M. Kundere. In: Književni plamen Marija Vargasa Ljose : međunarodni tematski zbornik. Kosmos izdavaštvo : Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Podgorica : Beograd, pp. 86-102. ISBN 978-86-6369-173-5

K

Katinski, Jasmina (2017) Jelica Belović Bernadžikovska o „duhu narodnom’’. Knjiženstvo [Elektronski izvor] : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 7 (7). ISSN 2217-7809

Korunović, Goran (2017) Biblijski likovi u poeziji Milutina Bojića i Janka Polića Kamova. In: Poezija Milutina Bojića: zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Biblioteka "Milutin Bojić", Dučićeve večeri poezije, Beograd, Trebinje, pp. 251-267. ISBN 978-86-7095-235-5

Korunović, Goran (2017) "Nisam subjekt. Orman Boga sam" : lirsko ja u ranoj poeziji Tomaža Šalamuna. Godišnjak, 13. pp. 109-130. ISSN 1820-5305

Kuzmić, Aleksandra (2017) Nacionalna drama u multikulturnom svetu ili o (ne)prepoznatoj mimikriji. In: Мултикултурализъм и многоезичие. Том 2: Антропология. Литературознание. Faber, Veliko Trnovo: Bugarska, pp. 524-532. ISBN 978-619-00-0651-0

Kuzmić, Aleksandra (2017) Nekoliko reči o Desničinoj drami "Ljestve Jakovljeve" i njenoj recepciji po praizvedbi 16.02.1961. u jugoslovenskom dramskom pozorištu : Povodom pedeset godina od smrti Vladana Desnice. Teatron : publikacija za pozorišnu istoriju i teatrologiju, 41 (180/1). pp. 56-64. ISSN 0351-7500

Kuzmić, Aleksandra (2017) Šta/što Je Kovačeviću Desnica?: (O Lariju Tompsonu, Tragediji Jedne Mladosti Dušana Kovačevića i Ljestvama Jakovljevim Vladana Desnice). In: Hrvatsko-Srpski/srpsko-Hrvatski Interkulturalizam Danas : Zbornik Radova S Međunarodnoga Znanstvenog Skupa Desničini Susreti 2016. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Zagreb: Beograd, pp. 249-258. ISBN 978-953-175-664-8

L

Lalatović, Jelena (2017) Napuljska tetralogija pod lupom feminističke naratologije. Genero : časopis za feminističku teoriju, 21 (21). pp. 43-59. ISSN 1451-2203

Lalatović, Jelena (2017) Ženski aktivizam i žensko stvaralaštvo – strategije preživljavanja u romanu Ravnoteža Svetlane Slapšak i časopisu ProFemina. Knjiženstvo [Elektronski izvor] : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 7 (7). ISSN 2217-7809

M

Mančić, Aleksandra (2017) Migel de Servantes i Viljem Šekspir u transmedijalnim preoblikovanjima. In: Šekspir i transmedijalnost. Beograd : Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, pp. 165-186. ISBN 978-86-82101-67-3

Mančić, Aleksandra (2017) Vulkani sa Balkana: spodomantička čitanja Roberta Bolanja: spodomantička čitanja Roberta Bolanja. Polja : mesečnik za umetnost i kulturu, 62 (504). pp. 96-114. ISSN 0032-3578

Marčetić, Adrijana (2017) Doba novog senzibiliteta. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 720-727. ISSN 0543-1220

Marčetić, Adrijana (2017) Narativne tehnike u prozi Veljka Milićevića. In: Есеј, есејисти и есејизација у српској књижевности ; Форме приповедања у српској књижевности. [Књ.] 2 / 46. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 15-18. IX 2016. Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd, pp. 365-373. ISBN 978-86-6153-470-6

Milinković, Jelena (2017) Elementi američke popularne kulture u romanu Lolita Vladimira Nabokova. In: Amerika. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, pp. 165-187. ISBN 978-86-80796-13-0

Milinković, Jelena (2017) Iskustvo rata u prozi Smilje Đaković. Knjiženstvo: časopis za studije književnosti, roda i kulture, 7 (7). ISSN 2217-7809

Milinković, Jelena (2017) Profemina: interkulturalizam i jugoslovenski feminizmi. In: Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za književnost i umetnost, Zagreb, Beograd, pp. 127-138. ISBN 978-953-175-664-8

O

Olah, Kristijan (2017) Filozofska antropologija Nikole Miloševića. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (3). pp. 979-999. ISSN 0543-1220

Opačić, Zorana (2017) Bajka i antibajka Dobrice Ćosića. In: Od Korena do Deoba - društvena slika Srbije u 20. veku : antropološke teme u književnosti i filozofiji danas : vreme ograničenog humanizma : izlaganja na 26. zasedanju Kruševačke filozofsko-književne škole. Zbornik Kruševačke filozofsko-književne škole (18). Grad Kruševac, Kruševac, pp. 53-63. ISBN 978-86-7068-065-4

Opačić, Zorana (2017) Deca koju su vodili snovi : pogovor. In: Bili su deca kao i ti... Biblioteka Posebna izdanja . Bookland, Beograd, pp. 117-139. ISBN 978-86-7182-615-0

Opačić, Zorana (2017) Roman koji je čekao svoj trenutak : predgovor. In: Preživeti do sutra. Srpska književna zadruga ; Kolo 109 (733). Srpska književna zadruga, Beograd, VII-XXIII. ISBN 978-86-379-1351-1

P

Pantović, Katarina (2017) Prikaz: Drugo viđenje vlastitog pesništva (Milovan Marčetić: Vrata od romora, izabrane pesme, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“, Kraljevo, 2016). Letopis Matice srpske, 500 (3). pp. 332-336. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2017) Prikaz: Reči će nas sjediniti (Nikola Vujčić: Skrivenosti, Kulturni centar Novog Sada, 2017). Letopis Matice srpske, 500 (6). pp. 886-891. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2017) Psihološki i naratološki aspekta motiva suvišne žene u romanima ‘Seoska učiteljica’ Svetolika Rankovića i ‘Nečista krv’ Borisava Stankovića. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 7 (7). pp. 255-273. ISSN 2217-8546

Pantović, Katarina (2017) Tinejdžerski san i pevanje naglas (Dragan Bošković, The Clash, Kulturni centar Novog Sada, 2016). Letopis Matice srpske, 499 (6). pp. 879-884. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2017) Ugrizi život, ispljuni priču (Radmila Lazić: Ugrizi život, Laguna, Beograd, 2017). Letopis Matice srpske, 500 (5). pp. 682-688. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2017) Žensko telo kao fetiš u fotografiji Helmuta Njutna. Zbornik radova Akademije umetnosti Novi Sad (5). ISSN 2334-8666

Pejčić, Aleksandar (2017) Oblikovanje priče i pričanja u komedijama Branislava Nušića. In: Esej, esejisti i esejizacija u srpskoj književnosti ; Forme pripovedanja u srpskoj književnosti. [Knj.] 2 / 46. naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 15-18. IX 2016. Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd, pp. 439-448. ISBN 978-86-6153-470-6

Pejčić, Aleksandar (2017) Poetika lirske drame Alekse Šantića. In: Pesničke teme i poetički modeli Alekse Šantića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 407-426. ISBN 978-86-7095-232-4

Pejčić, Aleksandar (2017) Teatralizacija zapleta: rane komedije Branislava Nušića. Književna istorija, 49 (163). pp. 265-284. ISSN 0350–6428

Perišić, Igor (2017) Nacrt za tipologiju tranzicijskih puteva savremene srpske proze. In: Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Srednja Europa, Zagreb, pp. 113-123. ISBN 978-953-7963-62-0

Perišić, Igor (2017) Sunce u čaši: Snežni čovek Davida Albaharija. In: Il SoleLuna presso gli slavi meridionali. Edizioni dell’Orso, Alessandria, pp. 369-378. ISBN 978-88-6274-768-4

Petaković, Slavko (2017) Dubrovnik u esejima Luja Vojnovića. In: Esej, esejisti i esejizacija u srpskoj književnosti. Međunarodni slavistički centar, Filološki fakultet, Beograd, pp. 63-69. ISBN 978-86-6153-470-6

Petaković, Slavko (2017) Milutin Bojić i obnova istorijske drame. In: Poetika Milutina Bojića: zbornik radova. Poetička istraživanja (24). Institut za književnost i umetnost, Biblioteka "Milutin Bojić", Dučićeve večeri poezije, Beograd, Trebinje, pp. 105-120. ISBN 978-86-7095-235-5

Petaković, Slavko (2017) Modeli stilizacije komičnih junaka u dubrovačkom baroknom pesništvu. Književnost i jezik: časopis Društva za srpski jezik i književnost Srbije, 64 (3/4). pp. 309-321. ISSN 0454-0689

Petković, Danijela (2017) Aquatica. Književnost, kultura, ur. Mirjana Detelić i Lidija Delić, Balkanološki institut SANU, posebna izdanja, knj. 122, Beograd 2013., 454 str. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 54 (2). pp. 220-224. ISSN 0547-2504

Petković, Danijela (2017) Dragutin Kostić kao proučavalac usmene tradicije. In: Savremena srpska folkloristika 4. Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd, pp. 83-99. ISBN 978-86-7301-105-9

Petković, Danijela (2017) Narativne tehnike pevača epskog deseterca. In: Naučni sastanak slavista u Vukove dane : Eseji, esejistika i esejizacija u srpskoj književnosti ; Forme pEsej, esejisti i esejizacija u srpskoj književnosti ; Forme pripovedanja u srpskoj književnosti. [Knj.] 2 ripovedanja u srpskoj književnosti. Međunarodni slavistički centar, Beograd, pp. 333-344. ISBN 978-86-6153-470-6

Petković, Danijela (2017) Svoj kao tuđin: (sukob epskih junaka iz istog tabora). In: MULTIKULTURALIZЪM i MNOGOEZIČIE: Sbornik s dokladi ot Trinadesetite meždunarodni slavistični četeniя - Sofiя, 21-23 april 2016 g. Izdatelstvo „Faber“, Veliko Trnovo, pp. 176-185. ISBN 978-619-0006-51-0

Petrović, Predrag (2017) Bojićeve biblijske vizije. In: Poetika Milutina Bojića : zbornik radova. Poetička istraživanja (24). Institut za književnost i umetnost, Biblioteka "Milutin Bojić", Dučićeve večeri poezije, Beograd, Trebinje, pp. 179-196. ISBN 978-86-7095-235-5

R

Radulović, Marko (2017) Srednjovekovlje Pesama bola i ponosa u kontekstu srpske poezije dvadesetog veka. In: Poetika Milutina Bojića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost : Biblioteka "Milutin Bojić" : "Dučićeve večeri poezije", Beograd : Trebinje, pp. 211-232. ISBN 978-86-7095-235-5 (Unpublished)

Radulović, Marko (2017) Srednjovekovna tradicija i modernost u pesništvu Alekse Šantića. In: Pesničke teme i poetički modeli Alekse Šantića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost : Dučićeve večeri poezije, Beograd : Trebinje, pp. 293-311. ISBN 978-86-7095-232-4

Radulović, Marko (2017) Srpskovizantijsko nasleđe u srpskom posleratnom modernizmu: Vasko Popa, Miodrag Pavlović, Ljubomir Simović, Ivan V. Lalić. Institut za književnost i umetnost, Beograd. ISBN 978-86-7095-233-1

Radulović, Nemanja (2017) Analogical thinking and fairy tale patterns: towards a possible history of a formulaic image. In: Myth, symbol, and ritual: elucidatory paths to the fantastic unreality. Editura Universitatti din Bucuresti, Bucuresti, pp. 465-474. ISBN 978-606-16-0843-0

Radulović, Nemanja (2017) Diplomatska misija Migela Serana u SFRJ. Anali Filološkog Fakulteta, 29 (1). pp. 201-216. ISSN 0522-8468

Radulović, Nemanja (2017) O onom svetu i njegovoj poetici. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 715-716. ISSN 0543-1220

Radulović, Nemanja (2017) Polarno bratstvo (La Fraternité polaire) u Beogradu. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 619-639. ISSN 0543-1220

Radulović, Nemanja (2017) The Sexual-Mystical Sophianism of Dimitrije Mitrinović. La rosa di Paracelso, 1 (1). pp. 87-99. ISSN 2532-2028

Radulović, Nemanja (2017) „Urbane legende“ Beograda: dijahronijski pogled. Književna istorija: časopis za nauku o književnosti, 49 (163). pp. 9-38. ISSN 0350–6428

S

Sekulić, Aleksandra (2017) Brak u Hiperborejcima Miloša Crnjanskog. Književnost i jezik, 64 (3-4). pp. 449-458. ISSN 0454-0689

Suvajdžić, Boško (2017) Književna tematika XVI međunarodnog kongresa slavista u Beogradu 2018. godine. In: Мултикултурализъм и многоезичие: Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения - София, 21-23 април 2016 г. Том II. Антропология. литературознание. Издателство „Фабер“, Велико Търново, pp. 15-24. ISBN 978-619-0006-51-0

Suvajdžić, Boško (2017) Kosovsko opredeljenje Milutina Bojića. In: Poetika Milutina Bojića : zbornik radova. Poetička istraživanja (24). Institut za književnost i umetnost, Biblioteka "Milutin Bojić", Dučićeve večeri poezije, Beograd, pp. 121-140. ISBN 978-86-7095-235-5

Suvajdžić, Boško (2017) Vuk Karadžić et les Français. In: Vuk Stefanović Karadžić : le patrimoine oral serbe. Fondation Vuk Karadžić, Belgrade. ISBN 978-86-531-0363-7

Svirčev, Žarka (2017) Feminizam kao stvaralačka platforma srpskih i hrvatskih avangardistkinja. In: Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016. Biblioteka Desničini susreti (15). Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za književnost i umetnost, Zagreb, Beograd, pp. 117-126. ISBN 978-953-175-664-8

Svirčev, Žarka (2017) Jedan vid francuske književnosti u Matićevom ogledalu. In: Matićeva ogledala : zbornik naučnih radova i eseja sa okruglog stola 35-ih Matićevih dana. Narodna biblioteka "Dušan Matić", Ćuprija, pp. 111-124. ISBN 978-86-910025-2-7

Svirčev, Žarka (2017) Protoavangardni program Jelice Belović Bernadžikovske. Knjiženstvo [Elektronski izvor] : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 7 (7). ISSN 2217-7809

Svirčev, Žarka (2017) Vinaverova i Lubardina evropska noć. In: Zbornik radova / Naučni skup posvećen Petru Lubardi (1907-1974). Kuća legata, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Beograd, Novi Sad, pp. 54-65. ISBN 978-86-80740-05-8

T

Terzić, Marija (2017) Motiv mosta u delu Ive Andrića „Na Drini ćuprija“. In: Most u književnosti, istoriji i kinematografiji. Andrićev institut, Višegrad, pp. 319-352. ISBN 978-99976-21-21-4

Tešić, Iva (2017) (De)konstrukcija sopstvenog identiteta ili slika jednog umiranja: o Elijahovoj stolid Igora Stiksa. In: Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Srednja Europa, Zagreb, pp. 165-174. ISBN 978-953-7963-62-0

Tešić, Iva (2017) O prijateljstvu i još ponečemu. In: Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Zagreb: Beograd, pp. 321-340. ISBN 978-953-175-664-8

V

Vraneš, Branko (2017) Milutin Bojić u XXI veku: (Poetika Milutina Bojića, Beograd: Institut za književnost i umetnost, Biblioteka „Milutin Bojić“, Trebinje: Dučićeve večeri poezije, 2017, str. 634). Književna istorija: časopis za nauku o književnosti, 49 (163). pp. 351-354. ISSN 0350–6428

Vraneš, Branko (2017) Sedam tipova čitanja književnosti u XXI veku. Anali Filološkog fakulteta, 29 (1). pp. 279-289. ISSN 0522-8468

Z

Zlatković, Branko (2017) Kazivanje o Tešanu Podrugoviću. In: 200 godina susreta Tešana i Vuka. SPKD „PROSVJETA“, Gacko, pp. 77-85. ISBN 978-99976-715-1-6

Zlatković, Branko (2017) Ustaničko predanje u okrilju zavičajnog i porodičnog usmenog nasleđa. In: Usmena nebišina : Karađorđe i njegovi ustanici u narodnom predanju i arhivskoj građi. Zadužbinsko društvo "Prvi srpski ustanak", Orašac, pp. 251-269. ISBN 978-86-88615-13-6

Ć

Ćuković, Milica (2017) Homo poeticus, homo heroicus. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (1). pp. 304-308. ISSN 0543-1220

Ćuković, Milica (2017) Mali azbučnik poezije Aleksandra Petrova. In: Svet i vek: književno delo Aleksandra Petrova. Filološki fakultet, Beograd, pp. 173-200. ISBN 978-86-6153-463-8

Ćuković, Milica (2017) Nezaobiđeni Ilarion (Nenin, Milivoj (2016), Slovo tvrdo: o prepisci Ilariona Ruvarca, Ruma: Gradska biblioteka „Atanasije Stojković“, Sremski Karlovci: Kairos). Filolog: časopis za jezik, književnost i kulturu, 8 (16). pp. 371-376. ISSN 1986-5864

Ćuković, Milica (2017) Novi sjaj Ilije Ognjanovića Abukazema (Ognjanović Abukazem, Ilija (2016), Đački dnevnik (1862-1863), priredili Milivoj Nenin i Zorica Hadžić, Novi Sad: Akademska knjiga-Filozofski fakultet). Filolog: časopis za jezik, književnost i kulturu, 8 (15). pp. 436-441. ISSN 1986-5864

Ćuković, Milica (2017) „Otečestvo učenih srbalja“ u kritikama i polemikama Tihomira Ostojića: predgovor. In: Novi Sad: središte ovostranog srpstva. Edicija Novosadski manuskript . Gradska biblioteka, Novi Sad, pp. 7-40. ISBN 978-86-89791-28-0

Ćuković, Milica (2017) Prometejski „Student“. Lipar: časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, 18 (62). pp. 247-250. ISSN 1450-8338

Č

Čolak, Bojan (2017) Poetički modeli i tema smrti u poeziji Alekse Šantića do 1902. godine. In: Pesničke teme i poetički modeli Alekse Šantića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost ; Dučićeve večeri poezije, Beograd ; Trebinje, pp. 203-223. ISBN 978-86-7095-232-4

Čolak, Bojan (2017) Različita čitanja autografa jedne pesme Alekse Šantića. In: Pesničke teme i poetički modeli Alekse Šantića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost ; Dučićeve večeri poezije, Beograd ; Trebinje, pp. 501-513. ISBN 978-86-7095-232-4

Čolak, Bojan (2017) Rukopisi Alekse Šantića u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Književna istorija, 49 (162). pp. 259-279. ISSN 0350-6428

Čolak, Bojan (2017) Slike Srba, Turaka i Arnauta u zbirci "Iz stare Srbije" Grigorija Božovića. In: Мултикултурализъм И Многоезичие: Сборник С Доклади От Тринадесетите Международни Славистични Четения - София. Издателство „Фабер“, Велико Търново, pp. 400-408. ISBN 978-619-00-0651-0

Čudić, Marko (2017) Prilog izučavanju problema vremena i prostora u Krudijevim pripovetkama o Sindbadu. Philologia, 15 (15). pp. 37-46. ISSN 1820-5682

Đ

Đergović-Joksimović, Zorica (2017) The Poetry of Estrangement or Utopia Suviniana. Utopian Studies: The Journal of the Society for Utopian Studies, 28 (1). pp. 45-71. ISSN 2154-9648

Đorđević, Bojan (2017) Državna centralna biblioteka Jugoslavije: jedan neuspeo poduhvat. Bibliotekar : organ Društva bibliotekara NR Srbije, 59 (2). pp. 83-92. ISSN 0006-1816

Đorđević, Bojan (2017) Kosmologija i eshatologija – sunce i mesec u poeziji Mavra Vetranovića. In: Il SoleLuna presso gli slavi meridionali. Edizioni dell'Orso, pp. 193-200. ISBN 978-88-6274-767-7

Đorđević, Bojan (2017) Milutin Bojić u javnom diskursu od 1918. do 1944. godine. In: Poetika Milutina Bojića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost : Biblioteka "Milutin Bojić" : "Dučićeve večeri poezije", Beograd : Trebinje, pp. 479-492. ISBN 978-86-7095-235-5

Đorđević, Bojan (2017) Prilog biografiji Milivoja Petkovića. Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 83 (1). pp. 229-236. ISSN 0350-6673

Đorđević, Bojan (2017) Recepcija ranih pesama Tanje Kragujević. In: Poezija Tanje Kragujević: zbornik radova. Zadužbina "Desanke Maksimović", Narodna biblioteka Srbije, Beograd, pp. 27-40. ISBN 978-86-82377-56-6

Đorđević, Bojan (2017) Vladan Desnica u dokumentima Saveza književnika Jugoslavije. In: Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini Susreti 2016. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Zagreb: Beograd, pp. 297-306. ISBN 978-953-175-664-8

Đorđević Belić, Smiljana (2017) Figura guslara : heroizirana biografija i nevidljiva tradicija. Institut za književnost i umetnost, Beograd. ISBN 978-86-7095-258-4

Đorđević Belić, Smiljana (2017) Krv. Književnost, kultura, ur. Mirjana Detelić i Lidija Delić, Balkanološki institut SANU, Beograd 2016., 452 str. Narodna umjetnost, 54 (2). pp. 225-228. ISSN 1848-865X

Đorđević Belić, Smiljana (2017) Pisana je riječ živa riječ koja ostaje: jedna postfolklorna reinterpretacija pesme o Baju Pivljaninu i Begu Ljuboviću. Liceum : časopis za studije književnosti i kulture, 23 (18). pp. 59-69. ISSN 1451-1444

Š

Šeatović, Svetlana (2017) Bojićeva Vizantija - nova istorijska samosvest srpske poezije 20. veka. In: Poetika Milutina Bojića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost : Biblioteka "Milutin Bojić" : "Dučićeve večeri poezije", Beograd : Trebinje, pp. 87-105. ISBN 978-86-7095-235-5

Šeatović, Svetlana (2017) Eksplicitni i implicitni stavovi Borislava Radovića o poeziji ili čežnja za prapočetkom. In: O poeziji i o poetici Borislava Radovića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost : Biblioteka grada Beograda, Beograd, pp. 189-202. ISBN 978-86-7095-231-7

Šeatović, Svetlana (2017) Izgnani Andrić u lirici i pripoveci "Zanos i stradanje Tome Galusa". Studia et Documenta Slavica, 1 (3). pp. 31-42. ISSN 2544-5634

Šeatović, Svetlana (2017) La metafisica del Sole e della Luna nella poesia di Vasko Popa, Ivan V. Lalić e Vladan Desnica. In: Il SoleLuna presso gli slavi meridionali. Edizioni dell’Orso, Alessandria, pp. 227-245. ISBN 978-88-6274-768-4

Šeatović, Svetlana (2017) Metafizika kosmičkih tela u posleratnoj književnosti. Philologia Mediana : godišnjak za srpsku i komparativnu književnost, 9 (9). pp. 159-177. ISSN 1821-3332

Šeatović, Svetlana (2017) Novi pravci u tumačenju poezije Vaska Pope: Uspravna zemlja i srpskovizantijsko nasleđe. Slavica Lodziensia, 1. pp. 95-104. ISSN 2544-1795

Šeatović, Svetlana (2017) Venecijanski karnevali u srpskoj književnosti - od Njegoša do savremene književnosti. In: Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd, pp. 195-204. ISBN 978-86-6153-507-9

Šeatović, Svetlana (2017) Vizantija i mediteranske teme u esejima Stanislava Vinavera i Jovana Hristića. In: Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Esej, esejisti i esejizacija u srpskoj književnosti ; Forme pripovedanja u srpskoj književnosti. Međunarodni slavistički centar, Beograd, pp. 23-32. ISBN 978-86-6153-470-6

Šeatović, Svetlana and Lazarević Di Giacomo, Persida (2017) Balkanski paradoks periferije i izgnanih. Studia et Documenta Slavica, 1 (1). pp. 55-62. ISSN 2544-5634

Ž

Živković, Miloš (2017) Zemaljski i nebeski Jerusalim u srpskoj Aleksandridi. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 54. pp. 197-212. ISSN 0584-9888

This list was generated on Wed Feb 28 04:20:11 2024 CET.