Претрага ДИРИКУМ ауторa

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 35.

Рад у часопису

Ćuković, Milica (2022) Izazov jedinstva, poetike, ličnosti: putopisi Miloša Crnjanskog (Dani Miloša Crnjanskog. Putopisi Miloša Crnjanskog, 2020, zbornik tekstova sa manifestacije 'Dani Miloša Crnjanskog', uredio Slobodan Vladušić, Novi Sad: Matica srpska–Udruženje građana 'Sumatra', 2021, 268 str.). Letopis Matice srpske, 198 (509/3). pp. 480-487. ISSN 0025-5939

Ćuković, Milica (2022) Poetički multitasking (Bojana Stojanović Pantović, Povreda beline, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2021). Letopis Matice srpske, 198 (509/5). pp. 947-952. ISSN 0025-5939

Ćuković, Milica (2021) Demon disharmonije (Dragana Vukićević, Dušan Ivanić, Divna disharmonija Jakov Ignjatović, Beograd: Filološki fakultet, 2020, 323 str.). Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima za školsku 2020/2021. godinu, XVI. pp. 273-279. ISSN 1820-5305

Ćuković, Milica (2021) Između književne istorije i autopoetike (beleške Tihomira Ostojića o književnoj periodici u Stražilovu i Letopisu Matice srpske). Filološke studije/Philological Studies, 19 (2). pp. 48-62. ISSN 1857-6060 (ISSN-L 1857-6060)

Ćuković, Milica (2021) „Jedan stepen više“ Miloša Crnjanskog (Stogodišnjica „Lirike Itake“ : zbornik tekstova sa manifestacije..., uredio Slobodan Vladušić, Novi Sad, 2020). Letopis Matice srpske, 189 (507). pp. 436-444. ISSN 0025-5939

Ćuković, Milica (2021) Kultura, anarhija, modernizam: „tamo“ Miloša Crnjanskog (Miloš Crnjanski. Romantični anarhist 20. veka. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 12. aprila 2019. godine na Univerzitetu „Etveš Lorand“ u Budimpešti, urednik Dragan Jakovljević, Budimpešta: Smer za srpski jezik i književnost Odseka za slovensku filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta „Etveš Lorand“, 2019, 113 str.). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 69 (3). pp. 819-823. ISSN 0543-1220

Ćuković, Milica (2021) Modrozeleno nesmirište Rada Drainca (Mirjana Bojanić Ćirković, Toplica u delu Rada Drainca, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Prokuplje: Narodna biblioteka „Rade Drainac“, 2021, 215 str.). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 69 (3). pp. 823-828. ISSN 0543-1220

Ćuković, Milica (2021) Periodizacija i (re)konceptualizacija književne tradicije: 'slučaj' pre(d)romantizma (Tatjana Jovićević, Književnost izvan pamćenja: lirska poezija 'Dositejevog doba', Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2021, 209 str). Letopis Matice srpske, 198 (508/5). pp. 729-736. ISSN 0025-5939

Ćuković, Milica (2021) Poezija Alekse Šantića: poetički modeli, motivi, rukopisi (Bojan Čolak: Poetička i tekstološka čitanja poezije Alekse Šantića). Lipar : list za književnost, umetnost i kulturu, 22 (74). pp. 235-242. ISSN 1450-8338

Ćuković, Milica (2021) Procesualna percepcija slike (Ana S. Živković, Slika u srpskom realizmu (istorijskopoetička studija)). Letopis Matice srpske, 197 (507). pp. 1033-1038. ISSN 0025-5939

Ćuković, Milica (2018) (Auto)ironično „kada bi(h)“ realističkog diskursa. Lipar : list za književnost, umetnost i kulturu, 19 (65). pp. 191-195. ISSN 1450-8338

Ćuković, Milica (2018) Pismo Mihajla Pupina Tihomiru Ostojiću i uvodni članak o Dositeju Obradoviću u njujorškom Srbobranu (1911). Pismo Mihajla Pupina Tihomiru Ostojiću i uvodni članak o Dositeju Obradoviću u njujorškom Srbobranu (1911), 6 (6). pp. 163-173. ISSN 2334-9476

Ćuković, Milica (2018) Posvećenost Banatu Milivoja Nenina. Lipar: časopis za književnost, umetnost i kulturu, 18 (64). pp. 337-344. ISSN 1450-8338

Ćuković, Milica (2018) Tragom monografije Dositej Obradović u Hopovu: pisma Avgustina Bošnjakovića Tihomiru Ostojiću. Dositejev vrt : godišnjak Zadužbine "Dositej Obradović", 6 (6). pp. 145-160. ISSN 2334-9476

Ćuković, Milica (2018) Zanosi i prkosi Prometeja, nade, apostola, jada. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 66 (1). pp. 353-358. ISSN 0543-1220

Ćuković, Milica (2017) Homo poeticus, homo heroicus. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (1). pp. 304-308. ISSN 0543-1220

Ćuković, Milica (2017) Nezaobiđeni Ilarion (Nenin, Milivoj (2016), Slovo tvrdo: o prepisci Ilariona Ruvarca, Ruma: Gradska biblioteka „Atanasije Stojković“, Sremski Karlovci: Kairos). Filolog: časopis za jezik, književnost i kulturu, 8 (16). pp. 371-376. ISSN 1986-5864

Ćuković, Milica (2017) Novi sjaj Ilije Ognjanovića Abukazema (Ognjanović Abukazem, Ilija (2016), Đački dnevnik (1862-1863), priredili Milivoj Nenin i Zorica Hadžić, Novi Sad: Akademska knjiga-Filozofski fakultet). Filolog: časopis za jezik, književnost i kulturu, 8 (15). pp. 436-441. ISSN 1986-5864

Ćuković, Milica (2017) Prometejski „Student“. Lipar: časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, 18 (62). pp. 247-250. ISSN 1450-8338

Ćuković, Milica (2016) Beleška o beleškama: unutrašnje veze i „spas od zaborava“. Lipar : list za književnost, umetnost i kulturu, 17 (60). pp. 337-341. ISSN 1450-8338

Ćuković, Milica (2016) Dragiša Živković - moderni klasik. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 64 (2). pp. 554-560. ISSN 0543-1220

Ćuković, Milica (2016) Esejist i (auto)portretist Mladen Leskovac. Lipar : list za književnost, umetnost i kulturu, 17 (61). pp. 219-222. ISSN 1450-8338

Ćuković, Milica (2016) Šalozbiljni novosadski hroničar: Ilija Ognjanović Abukazem. Lipar : list za književnost, umetnost i kulturu, 17 (61). pp. 213-218. ISSN 1450-8338

Поглавље у монографији или тематском зборнику

Ćuković, Milica (2022) „Daljina prosuta u dubine“: poetika prostora u poeziji Nikole Vujčića. In: Nikola Vujčić, pesnik: zbornik. Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani", Kraljevo, pp. 113-130. ISBN 978-86-6104-031-3

Ćuković, Milica (2022) Između bunta i nostalgije: hronotop Vojvodine u poeziji Veljka Petrovića i Miroslava Antića. In: Antićevi prostori detinjstva: zbornik radova. Učiteljski fakultet, Beograd, pp. 126-137. ISBN 978-86-7849-314-0

Ćuković, Milica (2022) „Jedan je front“: predratna antifašistička glasila „Naš život“ (1936–1938) i „Žena danas“ (1936–1940). In: Časopis Žena danas (1936–1940): prosvećivanje za revoluciju. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 105-126. ISBN 978-86-7095-312-3

Ćuković, Milica (2022) (Ne)prevodivost bola: poezija Tomislava Marinkovića i muzika. In: Poezija Tomislava Marinkovića: zbornik radova. Zadužbina "Desanka Maksimović" : Narodna biblioteka Srbije : Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 223-242. ISBN 978-86-82377-73-3; 978-86-7035-483-8; 978-86-7095-290-4

Ćuković, Milica (2022) O „srpskom nacionalizmu u Jugoslaviji“, kulturi i komunizmu: Slobodan Jovanović i Miloš Crnjanski. In: Književnost i kultura u čitanju Slobodana Jovanovića : zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 267-282. ISBN 978-86-7095-289-8

Ćuković, Milica (2021) Reč vatra, reč užas, reč ništa – crnilo Milana Nenadića. In: Milan Nenadić, pesnik: zbornik. Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani", Kraljevo, pp. 54-70. ISBN 978-86-6104-006-1

Ćuković, Milica (2018) Prilozi Milana Kašanina u novosadskom Jedinstvu (1919-1921). In: Književni i kritičarski opus Milana Kašanina : zbornik radova s Međunarodnog naučnog skupa održanog u Dalju i Belom Manastiru, 29. i 30. septembra 2017. Kulturni i naučni centar Milutin Milanković, Dalj, pp. 47-69. ISBN 978-953-8241-01-7

Ćuković, Milica (2018) Prosvećivanje naroda kao kulturna ideologija Tihomira Ostojića. In: Književnost, teologija, filosofija : tematsko-problemski zbornik radova u spomen Milanu Raduloviću. Posebna izdanja (38). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 223-239. ISBN 978-86-7095-239-3

Ćuković, Milica (2017) Mali azbučnik poezije Aleksandra Petrova. In: Svet i vek: književno delo Aleksandra Petrova. Filološki fakultet, Beograd, pp. 173-200. ISBN 978-86-6153-463-8

Ćuković, Milica (2017) „Otečestvo učenih srbalja“ u kritikama i polemikama Tihomira Ostojića: predgovor. In: Novi Sad: središte ovostranog srpstva. Edicija Novosadski manuskript . Gradska biblioteka, Novi Sad, pp. 7-40. ISBN 978-86-89791-28-0

Ćuković, Milica (2016) „Klasicistički“ dijalogizam, ukrštaji i raskršća : ka književnoistorijskom liku Dušana Ivanića. In: Dušan Ivanić : [zbornik radova sa međunarodnog naučnog okruglog stola održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (19. mart 2016)]. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, pp. 141-147. ISBN 978-86-85991-97-4

Ćuković, Milica (2016) O paradoksima i poeziji Jovana Jovanovića Zmaja. In: Pesme. Biblioteka Stražilovo, 1 . Kairo, Sremski Karlovci, pp. 270-286. ISBN 978-86-7128-281-9

This list was generated on Wed Feb 28 02:20:50 2024 CET.