Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | H | I | J | K | L | M | O | P | S | T | V | Ć | Č | Đ | Š | Ž
Number of items: 99.

A

Andonovska, Biljana (2018) Predratna jugoslovenska omladina i posleratna avangardna književnost. In: Kraj Prvog svetskog rata i slovenski svet. Knjiga rezimea (2). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 30-31. ISBN 978-86-7095-240-9

B

Bajčeta, Vladan (2018) Feministička ili kvir metakritika. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 66 (2). pp. 670-674. ISSN 0543-1220

Bajčeta, Vladan (2018) Od istog čitaoca - Borislav Mihajlović Mihiz kao (impresionistički) kritičar. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 66 (1). pp. 155-177. ISSN 0543-1220

Barać, Stanislava (2018) „Feminističke sveske“ (1994-1999) : između ženskog iskustva i feminističkog znanja. In: Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 80-103. ISBN 978-86-6153-515-4

Barać, Stanislava (2018) Koncepcija jugoslovenske književnosti Pavla Popovića. In: Međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane br 2/48. Beograd: Međunarodni slavistički centar, Filološki fakultet, pp. 191-201.

Barać, Stanislava (2018) Kosmizam Sibeta Miličića u kontekstu časopisa Misao. In: Josip Sibe Miličić : vreme, prostor, sudbine : međunarodni interdisciplinarni zbornik radova. Edicija Limes (1). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 299-323. ISBN 978-86-7301-121-9

Barać, Stanislava (2018) Časopis kao amblem poslednjeg časa: međusobna uslovljenost motiva smrti i motiva periodične štampe u pripovetkama Vladana Desnice. In: Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2017. Zagreb: FF Press, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pp. 129-146. ISBN 978-953-175-706-5

Bjelanović, Nedeljka (2018) Ivo Andrić i Isak Samokovlija: prožimanje narativnih senzibiliteta. In: Delo Ive Andrića. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 567-580. ISBN 978-86-7025-773-3

Bjelanović, Nedeljka (2018) Narativni sentiment: (ponovno) pojmovno odijevanje prozne emotivnosti. Književna istorija, 50 (164). pp. 177-204. ISSN 0350–6428

D

Delić, Jovan (2018) Andrićevi prstenovi: (za poetiku kompozicije Andrićevih romana). In: Delo Ive Andrića. Naučni skupovi . Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 441-452. ISBN 978-86-7025-773-3

Delić, Jovan (2018) Čudo opstanka i osvajanje prostora slobode. In: Sprska književnost danas : (zbornik radova sa okruglih stolova 2014-2017). Srpska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, pp. 98-108. ISBN 978-86-81125-96-0

Delić, Lidija (2018) Ima li osnova da se za Andrićevo pripovedanje veže termin formulativnost? In: Delo Ive Andrića. Matica srpska, Beograd, pp. 259-269. ISBN 978-86-7025-773-3

Delić, Lidija (2018) Usmena predanja: now you see! In: Od narativa do narativnosti : [pola veka naratologije : tematski zbornik radova]. Filozofski fakultet Univerziteta, Niš, pp. 141-150. ISBN 978-86-7379-470-9

Drakulić Kozić, Nataša S. (2018) Delija devojka u srpskoj usmenoj epici. Filolog : časopis za jezik, književnost i kulturu, 9 (18). pp. 430-451. ISSN 1986-5864

Drakulić Kozić, Nataša S. (2018) Jerina Branković između istorije i usmene tradicije. In: Savremena proučavanja jezika i književnosti : zbornik radova sa IX naučnog skupa mladih filologa Srbije, održanog 8. aprila 2017. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, pp. 23-33. ISBN 978-86-80796-16-1

Drakulić Kozić, Nataša S. (2018) Maskiranje muškog u žensko u srpskim usmenim epskim pesmama. In: Četvrti međunarodni interdisciplinarni skip nladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti. Univerzitet u Novom Sadu. Filozofski fakultet. 1. decembar 2017. Zbornik radova. Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, pp. 269-283. ISBN 978-86-6065-473-3

Drakulić Kozić, Nataša S. (2018) Odrastanje u zavičaju u romanu "Orlovi rano lete" Branka Ćopića. In: Ćopićeva poetika zavičaja. Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Grac, pp. 103-115. ISBN 978-3-9504299-4-7

Drakulić Kozić, Nataša S. (2018) Ženski svet u Andrićevom romanu "Omerpaša Latas". In: Andrićev Latas. Andrić-Initiative (11). Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Grac, pp. 253-263. ISBN 978-3-9504299-3-0

G

Gavrilović, Milomir (2018) Kome kazati pesmu: Etička usmerenost poezije Moše Odalovića. In: Mošo Odalović, pesnik : zbornik. Kraljevo : Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani", pp. 155-170. ISBN 978-86-80522-36-4

Grbić, Dragana (2018) Pripovetke Ive Andrića u Srpskom književnom glasniku. In: Delo Ive Aanrića. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 345-365. ISBN 978-86-7025-773-3

Grujić, Marija (2018) Religijski običaji, zajednica i pojedinac u prozi Borisava Stankovića. In: Književnost, teologija, filosofija : tematsko-problemski zbornik radova u spomen Milanu Raduloviću. Institut za književnost i umetnost: Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog, Beograd: Foča, pp. 257-271. ISBN 978-86-7095-239-3

H

Hamović, Dragan (2018) Rekonstrukcija kulturne prošlosti kao subverzivni poduhvat Milana Kašanina. In: Književni i kritičarski opus Milana Kašanina : zbornik radova s Međunarodnog naučnog skupa održanog u Dalju i Belom Manastiru, 29. i 30. septembra 2017. Kulturni i naučni centar Milutin Milanković : Institut za književnost i umetnost, Dalj : Beograd, pp. 193-212. ISBN 978-953-8241-01-7; 978-86-7095-242-3

Hamović, Dragan (2018) Slovenska samosvest moderne srpske poezije. In: Srpska slavistika : kolektivna monografija : [radovi srpske delegacije na XVI međunarodnom kongresu slavista]. Tom 2, Književnost, kultura, folklor pitanja slavistike. Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd, pp. 359-372. ISBN 978-86-917949-4-1

Hamović, Dragan (2018) Srpska poezija i njeno sećanje. In: Srpska književnost danas : (zbornik rada sa okruglih stolova 2014-2017). Srpska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, pp. 37-47. ISBN 978-86-81125-96-0

Hamović, Dragan (2018) Čovek je pčela. In: Mošo Odalović, pesnik : zbornik. Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani", Kraljevo, pp. 9-18. ISBN 978-86-80522-36-4

I

Ilić, Dejan (2018) Imagološko čitanje Turske hronike Konstantina Mihailovića. Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima (13). pp. 145-159. ISSN 1820-5305

J

Jaćimović, Slađana (2018) Piščeva modernost i kritičarski horizont očekivanja - zbirka Lica Ive Andrića. In: Delo Ive Andrića. Naučni skupovi . Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 129-140. ISBN 978-86-7025-773-3

Josipović, Jovana (2018) Zodijakalna cikličnost u opusu Rastka Petrovića. In: Savremena proučavanja jezika i književnosti: zbornik radova. FILUM, Kragujevac, pp. 63-72. ISBN 978-86-80796-16-1

K

Korunović, Goran (2018) Lirski subjekt u poznoj poeziji Oskara Daviča. Letopis Matice srpske, 194 (5). pp. 606-623. ISSN 0025-5939

L

Lalatović, Jelena (2018) Književna kritika u "ProFemini" (1994-1999) : portret feminističke avangarde. In: Feministički časopisi u Srbiji : teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im. Filološki fakultet Univerziteta, Beograd, pp. 263-280. ISBN 978-86-6153-515-4

Lalatović, Jelena (2018) Nacrt za feminističku balkanologiju. Genero : časopis za feminističku teoriju, 22. pp. 199-208. ISSN 2620-181X

Lalatović, Jelena (2018) Portret umetnice kao devojke koja (ne) odrasta : temporalnost prekinutog odrastanja u adolescentskoj književnosti Vesne Aleksić. Detinjstvo : časopis o književnosti za decu, 44 (4). pp. 83-94. ISSN 0350-5286

M

Mančić, Aleksandra (2018) Children of Science. In: Culture in Traduzione: un Paradigma per l’Europa. Milano – Udine : Mimesis Edizioni, pp. 21-31. ISBN 9788857539xxx

Mančić, Aleksandra (2018) Servantes, Migel de. Varljivi brak ; Razgovor pasa / Prevod, napomene i pogovor Aleksandra Mančić. Kraljevo : Bukefal E. O. N.. ISBN 978-86-6020-033-6

Mančić, Aleksandra (2018) Transkulturno prevođenje ideja po obodima. In: Književnost, teologija, filosofija : tematsko-problemski zbornik radova u spomen Milanu Raduloviću. Beograd : Institut za književnost i umetnost ; Foča : Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog, pp. 105-120. ISBN 978-86-7095-239-3

Marčetić, Adrijana (2018) Postklasična naratologija: koliko je prirodna prirodna naratologija? In: Od narativa do narativnosti : pola veka naratologije : tematski zbornik radova. Univerzitet u Nišu: Filozofski fakultet, Niš, pp. 73-85. ISBN 978-86-7379-470-9

Milinković, Jelena (2018) Feministička istraživanja i čitanje književnosti. In: Feministička teorija je za sve : zbornik radova sa konferencije "Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas". Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, pp. 19-39. ISBN 978-86-6425-051-1

Milinković, Jelena (2018) Jelena Dimitrijević, Srpski književni glasnik i Amerika. In: Čitate li Jelenu Dimitrijević?: zbornik radova. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 95-117. ISBN 978-86-6153-480-5

Mladenović Mitrović, Marina (2018) Narodne pripovetke u rukopisnoj zbirci Tihomira Đorđevića u Etnografskoj zbirci Arhiva SANU. Folkloristika, 3 (2). pp. 107-123. ISSN 2560-4414

Mustur, Milica (2018) Na izvoru duše : književnokritički eros Milana Radulovića. In: Književnost, teologija, filosofija : tematsko-problemski zbornik radova u spomen Milanu Raduloviću. Institut za književnost i umetnost: Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog, Beograd: Foča, pp. 915-941. ISBN 978-86-7095-239-3

O

Opačić, Zorana (2018) Dva i po veka srpske književnosti za decu i mlade: od uzrasnog do poetičkog određenja : predgovor. In: Antologija književnosti za decu. Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti, 1 (116). Izdavački centar Matice srpske, Novi Sad, pp. 17-49. ISBN 978-86-80730-13-4

Opačić, Zorana (2018) O živoj vodi : savremena poezija i pripovedna proza za decu i mlade. In: Srpska književnost danas : (zbornik rada sa okruglih stolova 2014-2017). Srpska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, pp. 298-313. ISBN 978-86-81125-96-0

Opačić, Zorana (2018) Odnos naivne svesti prema nebeskoj sferi u poeziji Moša Odalovića. In: Mošo Odalović, pesnik : zbornik. Edicija Povelja. Biblioteka Preobraženje (22). Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani", Kraljevo, pp. 93-105. ISBN 978-86-80533-36-4

Opačić, Zorana (2018) Prokletstvo slobode : pogovor. In: Ne budi zaspale pse. Sabrani romani Grozdane Olujić (3). Srpska književna zadruga, Beograd, pp. 243-260. ISBN 978-86-379-1384-9

Opačić, Zorana (2018) Razmicanje okvira naivne pesme. In: Poezija Moša Odalovića : zbornik radova. Desankini majski razgovori (35). Zadužbina "Desanka Maksimović", Beograd, pp. 11-29. ISBN 978-86-82377-60-3

Opačić, Zorana (2018) Zlatni sjaj sećanja. In: Čitanje Arkadije : prijateljski simposion ili razgovori o romanu Povratak u Arkadiju Slavice Garonje. Edicija Zbornici, 1 . Svet knjige, Beograd, pp. 91-100. ISBN 978-86-7396-680-9

P

Pantović, Katarina (2018) Iskustvo stranosti i hibridne strategije u pripoveci Apatrid Danila Kiša. Koraci: časopis za književnost, umetnost i kuluru, LII (1-3). pp. 132-144. ISSN 0454-3556

Pantović, Katarina (2018) Konstrukcije maskuliniteta u Kafkinoj pripoveci Presuda. Letopis Matice srpske, 502 (6). pp. 823-839. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2018) Prikaz: Biti dekadent u Srbiji, biti dekadent u 21. veku (Filip Grbić: Ruminacije o predstojećoj katastrofi, Plato, Beograd, 2017). Letopis Matice srpske, 501 (5). pp. 713-719. ISSN 0025-5939

Pantović, Katarina (2018) Zbirka u zbirci (Dejan Ilić: Dolina Plistos, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“, Kraljevo, 2017). Letopis Matice srpske, 501 (1-2). pp. 162-167. ISSN 0025-5939

Pejčić, Aleksandar (2018) Figure dramskog zapleta. In: Od narativa do narativnosti : pola veka naratologije : tematski zbornik radova. Univerzitet u Nišu: Filozofski fakultet, Niš, pp. 151-162. ISBN 978-86-7379-470-9

Perišić, Igor (2018) Ironija i autoironija u književnokritičkim spisima Borislava Mihajlovića Mihiza. Književna istorija, 50 (164). pp. 149-160. ISSN 2738-151X

Perišić, Igor (2018) Od Aleksandra do Aleksandre. In: Sprska književnost danas : (zbornik radova sa okruglih stolova 2014-2017). Srpska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, pp. 221-235. ISBN 978-86-81125-96-0

Petaković, Slavko (2018) Naučni portret Milana Rešetara. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 66 (1). pp. 342-347. ISSN 0543-1220

Petaković, Slavko (2018) Satirični suton "vremena od poklada". In: Karnevalizacija u srpskoj književnosti. Naučni sastanak u Vukove dane (47). Međunarodni slavistički centar, Filološki fakultet, Beograd, pp. 121-130. ISBN https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2

Petković, Danijela (2018) Folklorna podloga likova Andrićevih pripovedaka. In: Delo Ive Andrića. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 225-239. ISBN 978-86-7025-773-3

Petković, Danijela (2018) Vodič kroz epske interpretacije tradicionalne kulture. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 66 (1). pp. 329-334. ISSN 0543-1220

Petrović, Predrag (2018) Svet kao pozornica u romanima Ive Andrića. In: Delo Ive Andrića. Naučni skupovi . Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 503-516. ISBN 978-86-7025-773-3

Petrović, Sonja and Ilić, Dejan (2018) „O Božjoj kazni zbog grehova naših“: Priča o padu srpskog carstva u delu Konstantina Mihailovića. In: Savremena srpska folkloristika. Beograd: Udruženje folklorista Srbije; Prizren: Bogoslovija Svetog Kirila i Metodija; Novi Sad: Matica srpska, pp. 301-317. ISBN 978-86-82323-50-1

S

Savkić, Snežana (2018) Stereografski prostori pisanja (Hazarski rečnik i Istraživanje savršenstva u kontekstu ’formotvornih’ strategija postmodernističke poetike). Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, XI/2 (22). ISSN 1800-7007

Sekulić, Aleksandra (2018) Miloš Crnjanski i Dušan Vasiljev: ni isto ni drukčije, ali opet to. Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. ISSN 1820-5305

Simić, Zorana (2018) Jelena Dimitrijević, Kolo srpskih sestara i kalendar Vardar (1906-1914; 1921-1941). Knjiženstvo [Elektronski izvor] : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 8 (8). ISSN 2217-7809

Simić, Zorana (2018) "Knjiženstvo": susret ginokritike i digitalne humanistike. In: Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im. Filološki fakultet Univerziteta, Beograd, pp. 315-327. ISBN 978-86-6153-515-4

Suvajdžić, Boško and Bjelić, Aleksandra (2018) Folklorni elementi u procesu oblikovanja Proklete avlije Ive Andrića. In: Delo Ive Andrića. Naučni skupovi . Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 175-189. ISBN 978-86-7025-773-3

Svirčev, Žarka (2018) Avangardistkinje : ogledi o srpskoj (ženskoj) avangardnoj književnosti. Vinaverova biblioteka . Institut za književnost i umetnost; Fondacija "Stanislav Vinaver", Beograd. ISBN 978-86-7095-259-1

Svirčev, Žarka (2018) Avangardni nemiri između četiri zida: Mimi V. Vulovića. Letopis Matice srpske, 194 (502). pp. 804-855. ISSN 0025-5939

Svirčev, Žarka (2018) Nove u pedagoškom kanonu : metodički predlozi. In: Čitate li Jelenu Dimitrijević?: zbornik radova. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 24-44. ISBN 978-86-6153-480-5

Svirčev, Žarka (2018) Portret prethodnice: Draga Dejanović. Gradsko pozorište Bečej. ISBN 978-86-911227-1-3

T

Teodorski, Marko (2018) Book Review: Aleksandra Mančić, Egzotizam i kanibalizam. Transmisije drugog i avangardni oblici prevođenja [Exoticism and Cannibalism. Transmissions of the Other and the Avant-Garde Forms of Translation]. Beograd: Službeni glasnik, 2017. AM Journal of Art and Media Studies (17). pp. 165-168. ISSN 2217-9666

Tešić, Iva (2018) Komentari uz pisma. Književna istorija, 47 (156). pp. 175-179. ISSN 0350-6428

V

Vučenović, Nataša and Simić, Zorana (2018) Temati i prikazi u časopisu "Genero" (2002-2016). In: Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im. Filološki fakultet Univerziteta, Beograd, pp. 206-227. ISBN 978-86-6153-515-4

Ć

Ćuković, Milica (2018) (Auto)ironično „kada bi(h)“ realističkog diskursa. Lipar : list za književnost, umetnost i kulturu, 19 (65). pp. 191-195. ISSN 1450-8338

Ćuković, Milica (2018) Pismo Mihajla Pupina Tihomiru Ostojiću i uvodni članak o Dositeju Obradoviću u njujorškom Srbobranu (1911). Pismo Mihajla Pupina Tihomiru Ostojiću i uvodni članak o Dositeju Obradoviću u njujorškom Srbobranu (1911), 6 (6). pp. 163-173. ISSN 2334-9476

Ćuković, Milica (2018) Posvećenost Banatu Milivoja Nenina. Lipar: časopis za književnost, umetnost i kulturu, 18 (64). pp. 337-344. ISSN 1450-8338

Ćuković, Milica (2018) Prilozi Milana Kašanina u novosadskom Jedinstvu (1919-1921). In: Književni i kritičarski opus Milana Kašanina : zbornik radova s Međunarodnog naučnog skupa održanog u Dalju i Belom Manastiru, 29. i 30. septembra 2017. Kulturni i naučni centar Milutin Milanković, Dalj, pp. 47-69. ISBN 978-953-8241-01-7

Ćuković, Milica (2018) Prosvećivanje naroda kao kulturna ideologija Tihomira Ostojića. In: Književnost, teologija, filosofija : tematsko-problemski zbornik radova u spomen Milanu Raduloviću. Posebna izdanja (38). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 223-239. ISBN 978-86-7095-239-3

Ćuković, Milica (2018) Tragom monografije Dositej Obradović u Hopovu: pisma Avgustina Bošnjakovića Tihomiru Ostojiću. Dositejev vrt : godišnjak Zadužbine "Dositej Obradović", 6 (6). pp. 145-160. ISSN 2334-9476

Ćuković, Milica (2018) Zanosi i prkosi Prometeja, nade, apostola, jada. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 66 (1). pp. 353-358. ISSN 0543-1220

Č

Čolak, Bojan (2018) Poetički modeli i tema smrti u poeziji Alekse Šantića 1902-1914. godine. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 66 (2). pp. 503-526. ISSN 0543-1220

Čudić, Marko (2018) Aleksandar Tišma fragmentumai a magyar irodalomról. Alföld, 9. pp. 52-67. ISSN 0401—3174

Čudić, Marko (2018) Bonyolult kérdések olvasóbarát megközelítésben. Híd : a jugoszláviai magyar fiatalok társadalmi és irodalmi folyóirata, 82 (5). pp. 83-87. ISSN 0350-9079

Čudić, Marko (2018) Problemi izrade novog mađarsko-srpskog rečnika iz perspektive književnog prevodioca. In: Srpska leksikografija - rečnici srpskog jezika kao izvorišta gramatičkih i semantičkih istraživanja. MSC, ISSN 0351-9066 . Međunarodni slavistički centar, Filološki fakultet, Beograd. ISBN 978-86-6153-506-2

Čudić, Marko (2018) Szemelvények a magyar irodalom utóbbi néhány évtizedének szerbiai recepciójából. Szépirodalmi figyelő, 6. pp. 27-39. ISSN 1585-3829

Đ

Đorđević, Bojan (2018) Ivo Andrić u Savetu akademija Federativne narodne republike Jugoslavije. LIK : časopis za literaturu i kulturu, 4 (6). pp. 11-22. ISSN 2303-8640

Đorđević, Bojan (2018) San Simenona gazde o Beogradu (ili šta je učinio Čelingas porodice i firme Njegovan dok se kočijao beogradskim ulicama u noći predaje gradova na Cvetni četvrtak 6. aprilija 1867. godine). In: San o gradu: zbornik radova. Andrićev institut, Višegrad, pp. 461-471. ISBN 978-99976-21-27-6

Đorđević, Bojan (2018) Čija se ruka mašila neprijateljske brave: o "izdaji" intelektualaca u Prvom svetskom ratu: o "izdaji" intelektualaca u Prvom svetskom ratu. LIK: časopis za literaturu i kulturu. pp. 55-81. ISSN 2303-8640

Đorđević Belić, Smiljana (2018) Zdravica: (tradicionalni?) žanr i savremeni konteksti. Književna istorija: časopis za nauku o književnosti, 50 (164). pp. 71-106. ISSN 0350–6428

Đurić, Mina (2018) Canon in Exile: James Joyce and Serbian Literature: James Joyce and Serbian Literature. James Joyce: The Joys of Exile. pp. 15-36. ISSN 2281 – 373X

Đurić, Mina (2018) Conference Glossary of Exile: A Report on The XI James Joyce Italian Foundation Conference, Rome, 31 Jan. – 2 Feb. 2018. MediAzioni (Forlì), 14 (23). ISSN 1974-4382

Đurić, Mina (2018) Slav u delu Džejms Džojsa. In: Srpska slavistika : kolektivna monografija : [radovi srpske delegacije na XVI međunarodnom kongresu slavista]. Tom 2, Književnost, kultura, folklor pitanja slavistike. Savez slavističkih društava Srbije, Beograd, pp. 125-137. ISBN 978-86-917949-4-1

Š

Šeatović, Svetlana (2018) Brđanska tuga i umerenost primorja – Andrićev Jadran. In: Ivo Andrić u našem vremenu : zbornik radova. Andrićev institut, Višegrad, pp. 43-64. ISBN 978-99976-21-26-9

Šeatović, Svetlana (2018) Crnjanski na italijanskom frontu u Velikom ratu. LIK : časopis za literaturu i kulturu, 4 (6). pp. 23-35. ISSN 2303-8640

Šeatović, Svetlana (2018) Dve kulture i dva pisca. In: Slobodan Ž. Marković - čovek institucija : međunarodni naučni zbornik radova. Savez slavističkih društava Srbije : Filološki fakultet, Beograd, pp. 123-145. ISBN 978-86-917949-7-2

Šeatović, Svetlana (2018) Poezija Desanke Maksimović i Ane Ristović : oblici autohtonog pesničkog razvoja. In: Srpske pesnikinje : zbornik radova. Andrićev institut : Zadužbina „Desanka Maksimović“, Višegrad : Beograd, pp. 67-88. ISBN 978-99976-21-28-3

Šeatović, Svetlana (2018) Predgovor : Jovan Dučić: pjesnik strašne moći, svjetlosti i duha naroda. In: Jovan Dučić : Pjesme. JP „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" a. d., Istočno Novo Sarajevo, pp. 9-19. ISBN 978-99955-1-355-9

Šeatović, Svetlana (2018) Smrt građanske elite u Zimskom letovanju. In: Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2017. Filozofski fakultet : FF press, Zagreb. ISBN 978-953-175-706-5

Ž

Živković, Miloš (2018) Hagiografičnost u Srpskoj Aleksandridi i Varlaamu i Joasafu. Književna istorija, 50 (164). pp. 223-226. ISSN 0350-6428

Živković, Miloš (2018) Kako nastaje jedna književnost? Karakterizacija likova u Teodosijevom Žitiju svetog Save – mogući uticaj Žitija Varlaama i Joasafa. Filološke studije / Philological studies, 16 (2). pp. 148-162. ISSN 1857-6060

Živković, Miloš (2018) Možda spavamo: religiozna inspiracija i nacionalna istorija u Disovoj poeziji: religiozna inspiracija i nacionalna istorija u Disovoj poeziji. In: Književnost, teologija, filosofija : tematsko-problemski zbornik radova u spomen Milanu Raduloviću. Posebna izdanja (38). Institut za književnost i umetnost, Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog, Beograd, Foča, pp. 273-299. ISBN 978-86-7095-239-3

This list was generated on Sat Jul 13 16:20:03 2024 CEST.